Nieuws en blogs

Secure Multi-Party Computation (video)

Secure Multi-Party Computation (video)

Er bestaan innovatieve technische oplossingen om de functionaliteit van een gezamenlijke database te genereren zonder de data te hoeven onthullen. Eén van die oplossingen is Secure Multi-Party Computation (MPC). Deze ‘gereedschapskist’ aan cryptografische technieken maakt het mogelijk om meerdere partijen gezamenlijk aan data te laten rekenen alsof ze een gedeelde database hebben. Tegelijkertijd kunnen ze met wiskundige zekerheid elkaars data nooit inzien. Met deze ‘gereedschapskist’ knopen organisaties de meest gevoelige databases veilig aan elkaar. Dit maakt de weg vrij voor allerlei nieuwe producten en diensten die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden. TNO doet onderzoek met meerdere partijen naar MPC en toepassingen hiervan. Naast MPC worden ook andere privacy-enhancing technieken onderzocht.

Voice gaat het internet veranderen

Voice gaat het internet veranderen

Gewoon praten met de computer. Sinds kort kan het met bijvoorbeeld de Nederlandstalige versie van Google Assistent. Die werd eind 2018 gepresenteerd. Voor mij was dat het moment om de spraakmogelijkheden te gaan verkennen voor de Sociale Verzekeringsbank. Hoe mooi zou het niet zijn als je gewoon aan de computer kunt vragen wanneer de kinderbijslag wordt gestort, of hoe je AOW kunt aanvragen?

De sprint inzetten

De sprint inzetten

De dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met een intensieve zorgvraag, is behalve een...

Hack your job

Hack your job

Allemaal innovatief in no-time! Omdat O&V collega Jeroen Vonk er zo enthousiast over mailde,...

De kick-off

De kick-off

Op donderdag 20 april was de kickoff van het nieuwe innovatielab Novum van de Sociale...