De sprint inzetten

De dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met een intensieve zorgvraag, is behalve een hele mond vol, behoorlijk lastig om aan te vragen voor ouders.  Dat zat me als adviseur van SEB behoorlijk dwars. Hoezo konden ouders eerst op grond van een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) indicatie vrij eenvoudig aanspraak maken op dubbele kinderbijslag en vanaf 2015 alleen op grond van een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie!? Als je een kind met een intensieve zorgvraag  hebt, heb je al heel veel te maken met indicatieprocedures en administratie, kunnen we die informatie niet hergebruiken voor de aanvraag DKIKZ (dubbele kinderbijslag).

Die verbazing deelde ik met anderen, wat niet direct leidde tot actie. Die actie-stand vond ik wel bij Novum. Dat leidde tot een design sprint. Totaal nieuw, maar met collega’s uit alle geledingen van de SVB zijn we gekomen tot een concrete eerste stap om het voor ouders makkelijker te maken. Als een kind al bekend is bij DPGB en bijvoorbeeld een indicatie heeft, zouden we die kennis kunnen gebruiken mits men daar toestemming voor geeft. Eerst dus binnen de SVB informatie gaan delen. Een prototype helpt in de gesprekken met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om te laten zien dat het voor ouders veel makkelijker kan. Dat moet gaan lukken, we gaan het doen!

Door Hannah Smet

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.