Innovatie- en portfoliomanagement

Breng focus aan in je innovatie portfolio

Waarom is dit belangrijk?

Met name mensen die in een innovatielab werken hebben de natuurlijke neiging om constant nieuwe ideeën en kansen te zien. Als je als innovatielab achter alle ideeën en kansen aanrent ga je teveel projecten tegelijk doen of projecten niet afmaken omdat je alweer aan het volgende wil beginnen. Beide komt de kwaliteit van de projecten niet ten goede. Daarom is het belangrijk om focus aan te brengen in het portfolio. En een manier vinden om nee te kunnen zeggen tegen een heel goed idee van een enthousiaste collega.

Hoe doen we dat?

Dit doen we door een beperkt aantal thema’s (8) te bepalen met elkaar waarbinnen we projecten willen oppakken. Ideeën en kansen die buiten deze thema’s vallen pakken we zelf niet op maar delen deze vaak wel met andere organisaties of collega’s die er wel iets mee kunnen.
De thema’s staan niet permanent vast en kunnen aangepast worden. Maar het is wel de bedoeling dat een thema minimaal een houdbaarheid heeft van een jaar.

Portfolio moet afgestemd zijn op de missie en visie van je organisatie

Waarom is dit belangrijk?

Als het project portfolio te ver af komt te staan van de missie en visie van je organisatie ontstaat het risico dat onduidelijk wordt wat de meerwaarde van het lab is. Veel energie en tijd zal kwijt gaan aan het verdedigen van het bestaansrecht van je lab. Energie die je beter kan gebruiken voor het van meerwaarde zijn voor je organisatie.

Hoe doen we dat?

Bij het bepalen van thema’s en opzetten van projecten kijken we o.a naar hoe deze past in de missie en de visie van de SVB. Daarbij kijken we met name naar de lange termijn doelstellingen van de organisatie. Maar ook naar visies en thema’s die breder spelen binnen het sociaal domein en de overheid.

Maak onderscheid tussen exploratieve en exploitatieve projecten

Met exploitatieve innovatie bedoelen we, het inzetten van innovatie om te komen tot oplossingen voor problemen en uitdagingen die nu spelen bij de SVB of op het gebied van bestaanszekerheid.
Met exploratieve innovatie bedoelen we het onderzoeken en uitproberen van nieuwe technologieën, maatschappelijke trends en manieren van werken. Met als doel om kennis en vaardigheden op te bouwen die later toegepast kunnen worden in exploitatieve projecten.

Waarom is dit belangrijk?

Het maken van onderscheid tussen deze twee type projecten in het portfolio is belangrijk omdat in onze ervaring het nastreven van beide doelen in één project erg lastig te combineren is. Als je focust op het oplossen van een probleem en je wil tegelijkertijd iets leren over een nieuwe technologie dan ben je niet meer vrij om te zeggen dat de gekozen technologie een slecht idee is en over te stappen op een andere.

Hoe doen we dat

Bij het bepalen van de thema’s waarop we ons innovatie portfolio inrichten is ongeveer de helft van de thema’s bedoeld voor thema’s waarbinnen we exploratieve projecten willen uitvoeren. Zo hebben we bijvoorbeeld een thema Voice waarbinnen we onderzoek doen naar de mogelijkheden van voice technologie.

Gebruik verschillende innovatie methodieken

Waarom is dit belangrijk?

“If you have a hammer, everything looks like a nail”. Als je heel goed bent in één bepaalde aanpak of methodiek ben je geneigd om dit op alle situaties toe te passen. Maar in de ontwikkeling van een innovatie ga je vaak door verschillende fases die om een andere aanpak vragen.

Hoe doen we dat?

Door vooral goed te kijken welke methodiek het beste past in de fase waarin een project zich bevindt. We zijn als Novum niet dogmatisch en proberen alle methodieken uit maar er zijn vijf methodieken die we veelvuldig gebruiken.

  1. Klassiek onderzoek. Dit zetten we vooral in op het moment dat we kennis denken nodig te hebben die niet beschikbaar is om een probleem op te lossen.Proof of concept ontwikkeling. Vaak is het ontwikkelen van een POC onderdeel van een onderzoek. We zetten dit in op het moment dat we willen valideren of een technologie tot iets in staat is wat nog niet eerdere door iemand anders bewezen is.
  2. Design Thinking / Design Sprints. Deze methodiek zetten we in om van een probleem naar een ontwerp van een oplossing te komen. Omdat design thinking een methodiek is waarin de gebruiker centraal staat passen we dit met name toe om problemen die een gebruiker ervaart op te lossen.
  3. Lean Start-up. Deze methodiek zetten we in om van een ontwerp van een oplossing naar een daadwerkelijk product te komen dat eindgebruikers kunnen en willen gebruiken. En tegelijkertijd valideren of er sprake is van een valide business case om het product ook daadwerkelijk op grote schaal te implementeren in de organisatie.
  4. Agile. Deze zetten we in om een door het lab ontwikkeld product over te dragen aan een staande organisatie zodat het beheerd wordt en tegelijkertijd doorontwikkeld blijft worden.
  5. (Bonus methodiek) Systems thinking. Dit is een methodiek waar Novum als lab nog niet veel ervaring mee heeft maar we zien dat deze mogelijk van grote meerwaarde kan zijn. Systems thinking richt zich op het systematisch beschouwen van systemen wat je in staat stelt om meer vanuit een systeemperspectief een probleem te snappen en tot oplossingen te komen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Werk met ons samen aan deze uitdaging

1 + 10 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.