Podcast

Dit is de Innovatie Ambtenaar, de podcast van Novum. We nemen je mee in onze projecten en thema’s. Op vrijdagmiddag gaan we er, in onze eigen studio op de bovenste verdieping van een overigens leeg gebouw, eens goed voor zitten… Luister en huiver… en volg ons via je favoriete kanaal!!

logo de innovatie ambtenaar podcast

Project Leesplank

In deze aflevering vertellen we alles over project Leesplank, dat we samen met UWV en de KU Leuven hebben gedaan. Leesplank is een open source Large Language Model (LLM) voor de door de overheid, geïnspireerd door Aap, Noot en Mies. Het geeft een begrijpelijke uitleg van het project maar ook diepere technische details.

Luister via andere platformen

Hoe verdelen we innovatie projecten in 3 types?

 Waarom is dit belangrijk? En hoe doen wij dit? Je hoort het in deze aflevering van onze podcast de Innovatie Ambtenaar. Jeroen vraagt Marijn van Rossum alles over zijn onderzoek dat hij bij Novum vanuit zijn opleiding business innovation doet. Hij deelt zijn belangrijkste lessen en ook hoe ook jij hier mee aan de slag kunt gaan.

Luister via andere platformen

Lees de uitgeschreven tekst

[00:00:00] Jeroen: Het is vrijdagmiddag. Het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is de innovatie ambtenaar. De podcast van over waarom we hier meenemen in onze projecten en thema’s. En vandaag gaan we het hebben over innovatie types. En welke? Ja, welke types innovatie bereikt hebt. En dat doe ik niet alleen.

Dat doe ik vandaag met onze gast. Marijn van Rossem.

[00:00:30] Marijn: Goedemiddag.

[00:00:31] Jeroen: Leuk dat je er bent, Marijn. En we gaan zo meteen vertellen wie je bent. Mijn naam is Jeroen Vonk. Innovation Designer bij Novum, het innovatie lab van de Sociale Verzekeringsbank. En toonaangevend binnen de Nederlandse overheid. En ik host deze podcast

Ik vergeet het heel vaak. Dus heb je vragen en ons Nederlands op podcast@novum.nu Gaan we snel van start met deze podcast? We gaan het vandaag hebben over innovatie. Types. Ja. Wat zijn dat nou eigenlijk? Innovatie, types. En waarom Dat belangrijk is dat we vragen we straks en Marijn.

En je vraagt je natuurlijk af is Marijn. Marijn is onder andere begint van het organiseren van grote evenementen en theaterproducties. Hij houdt zich ook bezig met wissen. Zet zich in voor de scouting. Maar is ook al een aantal jaren bezig met innovatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen kennen als betalen van de Nederlandse versie van de mond Test.

Kun je dat boek niet de mom test? het lezen? Het is echt fantastisch. Dus nu dus ook in het Nederlands beschikbaar. En helemaal toegespitst op de Nederlandse taal en de Nederlandse gewoontes. Je kunt hem ook over artikelen over innovatie die heeft gedaan via Ground Control, het bedrijf van Esther Gons en Timan Rebel hier werkten en Marijn aan zijn eerste onderzoek voor zijn studie Business Innovation aan de Avans Hogeschool.

Maar sinds begin september vorig jaar werkt hij bij Novum voor zijn tweede onderzoek naar de innovatiestrategie van de SVB. maar het allerleukste wat ik zelf heel leuk vind is dat hij ons nu ook gaat ondersteunen bij de implementatie van de innovatiestrategie. We gaan het vandaag dus hebben over innovatie types.

Maar Marijn heb ik zou voldoende over jou verteld, Of zeg je maar Ik wil nog iets waar iets vertellen wie je bent. En dat wat je doet of het belangrijkste waarvan je zegt worden dat wil ik dat luisteraars van me weten.

[00:02:21] Marijn: Ja, het wat misschien leuk is om te vertellen is Je hebt heel veel over mij verteld. En soms vragen mensen zich nog wel eens af. Hoe je van de evenementensector in de innovatie sector te wegkomt. Dat lijken twee hele verschillende werelden. Dus dat is misschien leuk als achtergrond. Dat ik leuk vond aan evenementen organiseerde.

Was het eigenlijk het oplossen van problemen. En ook het doorbreken van barrières. Als die er waren in de organisatie van evenementen. En dan zie je eigenlijk al de raakvlakken met innovatie. Het gaat eigenlijk over het mogelijk maken van een steeds betere organisatie. En dat was in het verleden was dat evenementen, industrie.

En ook een stukje theater sector. En nu is dat innovatie en zodoende. ben ik ook heel erg blij dat ik bij de SVB aan de innovatiestrategie mag werken.

[00:03:06] Jeroen: Het klinkt allemaal heel erg tof. kun je kort vertellen welke studie doet waarvoor je dit onderzoek bij ons doet.

[00:03:13] Marijn: Ja, ik studeer Business Innovation aan Avans Hogeschool in Den Bosch. In de volksmond noemen die opleiding ook wel innovatie management. En ja, dan krijg ik een breed aanbod. Eigenlijk aan vakken over innovatie. En dat loopt uit van echte theoretische innovatie management. Tot alléén, John, tot een stuk design.

Uw ex alles zitten eigenlijk bijeen om je eigenlijk een allround innovatie professionals maken.

[00:03:40] Jeroen: dat klinkt heel erg tof. En hoe gaat het met je studie?

[00:03:43] Marijn: Ja, maar. Goed. Ik ben bij Novum begonnen. Eigenlijk met een afstudeeronderzoek. En dat afstuderen al onderzoek zit eigenlijk nu een afspraak in de afrondende fase. En daarna ben ik klaar. En dan is alles goed was het goed is.

[00:03:59] Jeroen: Interessant. En kunnen wel iets meer over je onderzoek lezen of over je over je afstuderen.

[00:04:06] Marijn: en op dit moment nog niet. We willen op de korte termijn willen op de website van Novum. en wel op meer gaan verkennen. Ook wat meer laten zien over wat er nu ligt. Ik zal nog niet nu te veel verklappen, want we gaan nu zo meteen natuurlijk ook al wat vertellen. Maar in de komende weken gaat er meer te lezen en meer te zien zijn.

schroom dan ook zeker niet als er iemand is die nieuwsgierig is om dan contact met ons op te nemen. Want er is genoeg te vertellen en te bekennen.

[00:04:34] Jeroen: na interessant naar haar voor onze social mediakanalen en onze website in de gaten. Heb je vooraf al vragen aan Marijn stuur je vragen naar podcast. Het overkomt nu. Dan kunnen we dat alvast voor je meenemen. Dan gaan we nu verder over de. onder waar we het vandaag over gaan hebben innovatie, types waar en waarom werken aan een bepaalde van innovatie types.

[00:04:56] Marijn: Nou, het begint natuurlijk Binnen de SVB is het antwoord op die vraag. Wij hebben in de Innovatiestrategie meerdere innovatie types beschreven. en de vraag die eigenlijk achterlicht is. Waarom heb je het überhaupt over verschillende innovatie types? Sommige mensen zouden ook zeggen Ja, maar innovatie is het toch gewoon innovatie.

Waarom moeten we daar een onderverdelingen maken? En waar het eigenlijk over gaat is zeker een organisaties waar je op grotere schaal gaat innoveren. We gaan het over verschillende soorten of type van innovatie hebben. Als je daar anders mee omgaat en dat gaat worden, dat geldt voor portfolio. Maar dat geldt ook.

Welke afdeling daarmee aan de slag moet welke werkwijze toepassen je? Daarom meet, dan zijn heel veel verschillende niveaus Waarin je op een gegeven moment de verdeling wil maken en innovatie. En als dat aan de orde komt, dan ga je het over verschillende innovatie types hebben. En dat is hier dus ook in de innovatiestrategie van de SVB terug.

Er staat een grote ambitie en om met een eigenlijk met een groot deel van organisatie met innovatie aan de slag te gaan. Dat betekent dus ook dat we die verdeling moeten gemaakt. Want sommige dingen zijn meer bestemd. Verloven. En sommige dingen zijn meer bestemd voor de organisatie. En dan ontstaat er al een eerste verdeling.

Dus zo doen dat we de verkenning maar.

[00:06:12] Jeroen: Ik snap het. Maar wat zijn dan eigenlijk innovatie types.

[00:06:17] Marijn: Ja, dat. En dat zijn dus eigenlijk. Ja. Hoe zeg je dat je maakte voor een onderverdeling in de innovatie? Het is je maken. Je geeft verschillende wijzen verschillende soorten toe. Maar hoe je daarmee omgaat en welke criteria daar je daar precies voor gebruikt is eigenlijk heel erg open En. een commerciële organisaties wordt er soms alleen maar gekeken naar werken we aan een bestaand product of een nieuw product.

En dat is dan de enige onderverdeling die we maken. Maar soms gaat dat wat verder dan dat en. Maar het is. Het is niks anders dan een eigen onderverdeling om te bepalen hoe je projecten wellicht anders wilt inrichten en hoe je daarmee omgaat.

[00:06:58] Jeroen: ook heb ik kun je die onderverdeling noem.

[00:07:02] Marijn: Maar binnen de SVB hebben wij de drie innovatie types. Doen wij ook wel innovatie, functies? De en de drie types die we hebben is functie en het verbeteren van vandaag. We hebben het veel over instrumentele verbeteringen aan onze dienstverlening.

[00:07:20] Jeroen: ook

[00:07:20] Marijn: Functie twee sorry, gaat te snel. Het. functie twee is het vernieuwen en het mogelijk maken van morgen hebben we het eigenlijk over nieuwe dienstverlening, s concepten en nieuwe initiatieven die wij ontwikkelen om op een andere manier de burger te bedienen.

En dan hebben we ook nog functie drie. En dat is het veranderen en verkennen van de toekomst. we noemen we ook wel exploratie innovatie. Het gaat eigenlijk veel meer over trends en technologie gericht onderzoek om te leren welke mogelijkheden er voor de organisatie in de toekomst zijn, maar ook welke obstakels of nieuwe behoeften de burger gaat ervaren door de wereld die om zich heen veranderen.

[00:08:07] Jeroen: Dat klinkt heel erg helder. Maar het klinkt ook wel een beetje bekend. Is het niet eigenlijk gewoon hetzelfde als het horen ze model van McKinsey.

[00:08:15] Marijn: Als je deze onderverdeling maakt, dan lijkt hij zeker op het horizon model. En ik weet ook dat in de tijd dat de innovatiestrategie geschreven werd. Dat daarnaar gekeken is, dat ook zo gebruikt is een. Maar op een gegeven moment zijn we ook wel een beetje de horizon model los gaan laten. En dat heeft meer te maken met hoe vullen wij die verschillende types nou precies in een Hoe werkt in actie?

Maar in hoofdlijnen kun je ze naast elkaar leggen. Zeker.

[00:08:40] Jeroen: de Ja, want aan het roer is een model. Dat ik heel vaak van mensen horen is dat ze ook zeggen Dat horen ze model. Dat wordt heel vaak anders geïnterpreteerd als eigenlijk bedoeld is. Je kunt ook kijken van de auto horizon alleen. kan ik op hele korte termijn veranderen? Wat heeft dus korte termijn niet vanaf een effect?

Horizon, twee beken, wat binnenkort dus zeg maar over misschien een paar maanden boven een jaar. En was van drie, is ook. En dat is eigenlijk over een paar jaar de impact.

[00:09:10] Marijn: Ja, daarin. In hoofdlijnen zal dat ook. voor onze innovatie functies. Heel vaak zou zijn om in die tijdlijnen te denken. Maar wat je wel ziet is dat die tijdlijnen steeds vager worden er. Zeker als je het hebt over export, actieve innovatie. En het kan best zijn dat een nieuwe technologie. Of een nieuwe trend die zich opdoet.

Waar we in het verleden hadden over perspectief van naar. Laten we even voor het gemak, maar zeggen vijf jaar in de toekomst waar we moeten op inspelen. Dan kan nu zes maanden zijn en. wereld draait steeds sneller. En het kan ook zo zijn dat een functie en innovatie. En instrumentele innovatie veel langer duurt om te ontwikkelen.

Omdat er heel veel barrières in de organisatie ontstaan. Misschien gaat het over nieuwe systemen die daarvoor aangeschaft moeten worden. Dus die tijdlijnen vervagen een beetje in een. Dat is ook het moment waarbij ik zelf denkt dat je het horizon model een klein beetje moet loslaten vanuit het kader tijd.

En in hoofdlijnen klopt het nog steeds. Dat je op verschillende niveaus in de toekomst wil kijken. En waarom lang dat dan duurt, Dat varieert enorm.

[00:10:26] Jeroen: Ja, het is eigenlijk IS dat IS ons model op innovatie types. Niet alleen gericht op de SPD. Maar ze heeft het eigenlijk binnen de hele overheid. Of de publieke sector kunnen toepassen.

[00:10:41] Marijn: zeker en met de kanttekening erbij dat sommige organisaties er ook voor kunnen kiezen om bepaalde. die een innovatie niet op te pakken. Het is niet voor elke organisatie weggelegd. Of dat wijsheid is, is een tweede om met export actieve innovatie aan de slag te gaan. Voor sommigen de organisatie is dat een ver veel van je bed-show en ligt de focus echt heel erg op de waan van de dag en op het mogelijk maken van de dienstverlening waar we vandaag mee bezig zijn.

En dan kun je er bewust een keuze voor maken om nog niet met een wat verder weg liggende innovatie aan de slag te gaan. maar in essentie klopt dat klopt het model wel en kloppen de functies denk ik. Zeker voor en in ieder geval uitvoeringsorganisaties zijn ze echt wel van toepassing en maar de invulling daarvan en ook de keuze of je alle soorten innovatie en op dezelfde manier oppakt als dat de SVB dat zou doen, en dat is natuurlijk variabel.

[00:11:40] Jeroen: Ja. En wat hebben anderen eigenlijk aan onze innovatie types? Voor jou moet ik het innovatie types blijven noemen, of.

[00:11:49] Marijn: Ja, wij. Wij gebruiken types soorten en functies. Een beetje afwisselend door elkaar heen. Ik denk Laten we voor de consistentie het invasie types noemen. En daar zit eigenlijk wat er vooraf. En dat heeft te maken met hoe innovatie, types in commerciële organisaties een bepaald worden. Wat je eigenlijk ziet is dat dat een stukken makkelijker is.

een omdat daar met andere criteria gekeken wordt. We hebben het dan veel over en het onderverdelen van projecten over zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw product zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw businessmodel? zijn we bezig met het bereiken van nieuwe markten. Dat zijn vaak de dimensies die je terugziet komen.

En zie je ook veel. Veel modellen in de commerciële organisaties zijn eigenlijk afgeleide van een ander hof matrix en waar? Dat soort, die mensen is ook in staat en hoe en dan. Als je dan twee seconden daarbij stilstaat, denk je Ja, In ieder geval vanuit de Kamer van de SVB. Maar voor veel overheidsorganisaties.

We zijn niet bezig met traditionele businessmodellen. En we zijn niet bezig met commerciële producten. Dus in hoeverre zijn die dimensies nog van toepassing? En dan kom je eigenlijk bij een punt uit van he. We zien eigenlijk dat we verschillende typen en innovaties in onze organisatie hebben. Maar de dimensies hoe die zich verdelen.

Zoals dat in een commerciële organisatie heel duidelijk is. Die weten we eigenlijk niet. En wat ligt daar dan? En wat heeft wat bitte literatuur ons voor handvatten daarin? En dan blijkt dat dat best lastig is. En dat ook verschillende publieke organisaties, maar ook andere long commerciële organisaties die ik in mijn onderzoek heb gesproken.

Op sommige momenten hier tegenaan lopen. Hoe maken we die onderverdeling als we het niet over nieuwe businessmodellen hebben? En dat om een om terug te komen op je vraag. Je doen is. Dat is wat we hebben vastgepakt. Wat we gezegd hebben. Ook even moeten we naar andere indicatoren gaan kijken om alsnog te kunnen bepalen.

hoe die onderverdeling er is. Dus wat we nu gecreëerd hebben is een. We hebben indicatoren gevonden en getest. En waarmee we projecten over verschillende types van innovatie heen kunnen verleden. En dat zijn dus eigenlijk niet types die uit theorie ze zijn afgeleid. en. En we hebben daarnaast ook een eerste versie gecreëerd.

Om ook gewoon aan de hand van een vragenlijst dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dus de worden later vragen gesteld. En daar geef je antwoord op. En dan komt er een advies uit met scores van We denken dat dit het meest neigt naar instrumentele innovatie.

[00:14:38] Jeroen: interessant. En de vragenlijst. Dat is dat toegespitst op de SVB of IS dat is dat een algemene vragenlijst zijn. Waarom? Waarom met die vraag Stel is. Ik kan me voorstellen dat mensen niet luisterden diende. Ik wilde graag lijst.

[00:14:51] Marijn: ja

[00:14:52] Jeroen: Kom kom, kom je beschikbaar?

[00:14:54] Marijn: en. Ik denk dat wij de vragenlijst an zich beschikbaar kunnen stellen. Ik zou dat ook graag willen. Je vragen is wel terecht. In de eerste instantie is die vragenlijst toegespitst op de F SVB. Een echt specifiek op hoe wij de innovatie type in onze organisatie hebben geformuleerd. In de innovaties, dat gezien.

Maar tegelijkertijd die indicatoren waar ik het net over had. die zijn universeel. Dus dat de deur daar hebben het gewoon over. Aantal indicatoren waarmee je innovaties kunt herkennen. En die eigenlijk altijd gelden in een long commerciële organisatie. En misschien zelfs een commerciële organisatie. En ik zou het fijn vinden onder vragenlijst ook met de wereld te delen.

Wel met de kritische kanttekening kijken ernaar wat wel en wat niet van toepassing is voor jou. maar het geeft wel meer handvatten om zelf een onderverdeling te kunnen maken en misschien zelfs een eigen vragenlijst daarop te ontwikkelen

[00:15:55] Jeroen: En pikken, dat vind ik een mooi uitgangspunt. En wat ik hoor zeg, is dat is dat er ook heel veel lessen te halen zijn. Want dat kunnen andere er nou van leren.

[00:16:13] Marijn: en. Ik denk dat ik kijk het. Het hangt er vanaf hoe volwassen innovatie binnen je organisatie is. Maar ervan uitgaande dat je een ambitie hebt om op grotere schaal te gaan innoveren of niveau over meerdere afdelingen heen een Het. verdelen van innovatie. Type maakt eigenlijk heel veel mogelijk. Maar dan moet het wel mogelijk zijn.

Dus. Dus les één is eigenlijk he. Hoe maak je het überhaupt mogelijk om die verdeling concrete maken bij de organisatie. Maar ook wat we nu binnen de SVB zien is mede vanuit het onderzoek dat deze heeft plaatsgevonden. Is dat wij steeds beter al ook nu impliciete discussie voeren over jammer. Dit is eigenlijk een die bij een project.

Hoe gaan we daarmee om? En dan zien we dat als we door die bril heen gaan kijken. Dat was voor onszelf ook soms corrigeren in de stappen die we zetten in een innovatieproject. Ik misschien ze daar de grote les wel is. En je kunt niet elke innovatieproject op dezelfde wijze aanpakken. En. En het hebben van handvatten om goed te bepalen.

Waar gaat dit project heen? En is dit project wel doorloop dit project wel het juiste proces op basis van het type dat heeft. En als je daar concreet op kunt sturen is dat een ongelooflijk goede interventie om efficiënt te innoveren en veel meer impact te maken.

[00:17:40] Jeroen: Ja. Er zat een dat ik wil zeggen is. Als je als je van tevoren niet bepaald welk type het is.

[00:17:47] Marijn: Nee.

[00:17:47] Jeroen: Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen Ik noem maar iets. We willen hem formuleren op de website aanpassen. Zodat. Dat zien we al geen. Dat zien we als iets explosief. We gaan allemaal nieuwe technologieën en exploreren en dingen uitproberen.

wat ben je eigenlijk kunt afvragen, hebben maar goed het aanpassen van de formulieren. Daar heb je geen nieuwe technologie vernomen. Dat is eigenlijk wij weten op een andere manier doen is. Is dat ook een van de redenen waarom het belangrijk is om vooraf de schifting te maken.

[00:18:18] Marijn: Ja, zeker. denk dat jouw voorbeeld voor de meeste mensen heel zwart-wit is. Je kunt zelf voorbeelden vinden. En die wat grijzer zijn Bijvoorbeeld. als wij bij een type twee project het hebben. Over het creëren van nieuwe dienstverlening vanuit onze organisatie. En wij hebben een innovatieproject lopen dat eigenlijk daar voorbijgaat.

En wij zijn, he. We hebben nu een toepassing gevonden. En misschien moeten wij die wel overheid breed gaan uitrollen. En dan? Dat is een hele mooie ambitie. Maar dan eigenlijk wil je op dat moment ook de vraag gaan stellen. Moeten we hier nog mee omgaan als een traditioneel type twee project? of gaat dit nu een andere kant op?

Gaat hier nu iets anders gebeuren? Dat betekent niet bij uitstek dat dat project de verkeerde kant op gaat. En dat we ermee moeten stoppen. Absoluut niet zelfs. Maar het gaat over het jack. Moet je nog wel hetzelfde proces doorlopen? Maar ook waar in het portfolio plaatsje dit de en die pakt het op. En ook waar een land het misschien wel straks in de organisatie in het geval van deze casus.

[00:19:27] Jeroen: Ja. Ja, dat is de. Twee weken terug hadden we een uitzending over Notify. En dat is ook begonnen als een exploratief onderzoek. We hebben code technologie. Aan andere overheid. Open zorg, kunnen we dat gebruiken. Maar is dat iets dat dat kunnen we. En vervolgens werd het eigenlijk van type drie werd het type twee.

Want die aan We kunnen en we kunnen nieuwe diensten leveren.

[00:19:51] Marijn: ja.

[00:19:52] Jeroen: En dan is nu vragen kunnen Dat heb je bewezen dat je nieuwe diensten kunnen leveren. Ook Emma. En dan ja. Wat voor type worden dan en waar gaan? Waar gaat het landen?

[00:20:00] Marijn: en dat is. Ik verwees inderdaad naar noten van je meer uitleg. En het zit hem dus ook in de definitie van je innovatie type. In de afbakening van waar houdt een project op waar begint er iets nieuws en Notify is interessant omdat noten fooi eigenlijk nu op een grijze lijn zit.

Het is niet meer traditioneel type twee. Want anders hadden we nu gezegd ook even hebben bewezen dat het werkt. We gaan het overdragen binnen de SVB en. vandaaruit van verder kijken. Dus dan wil je ook vragen gaan stellen. Wat zijn nu de stappen die we gaan zetten? We gaan we nog op dezelfde manier gebruikers onderzoek doen.

Gaan we nog op dezelfde manier de technologie ontwikkelen als dat we zouden doen. Internationaal project. Het CDA is ook in je. nou we dat twintig verschillende projecten bedenken. Waarbij eigenlijk die lijnen heel dun zijn en dat Ik heb in mijn onderzoek het team van Novum. Ook een aantal keer een aantal casussen voorgelegd van innovatie.

Projecten waarbij weigering met elkaar moesten bepalen. Onder welke innovaties die we pas dit nou en wat je ook heel vaak ziet daarin. Is dat de scheidingslijn tussen een instrumentele verbeteringen aan de dienstverlening. Een nieuw dienstverlening s concept soms nog heel dun is en. En dat wordt lastig op het moment dat we gaan zeggen type innovatie.

Instrumentele dienstverlening ligt echt in de kern van de organisatie. En type twee innovatie zit er al wat verder vanaf. Dat kan ook een organisatie plaatsvinden. Dat kan ook bij Novum plaatsvinden. En daar zetten we ook innovatie support voor je en. En daar zit dus ook een andere werkwijze. Dus daar zitten bijvoorbeeld Tussen één en twee zitten heel veel voorbeelden.

Waarbij het eigenlijk niet duidelijk is waar je dus ook je ziet dat projecten kunnen gaan vastlopen daarop. Omdat ze op de verkeerde plek plaatsvinden.

[00:22:03] Jeroen: Ja, interessant. En je hebt dan een klein inkeek inkijkje gegeven. Op Moet je dat hebt gedaan? Veel van onze luisteraars binnen ook vooral weten. En ook hem. Hoe kan ik het zelf doen is? Nee, dat is altijd leuk om. Kijk nou. Hoe heb je dit project eigenlijk gedaan? Dit onderzoek. Dat zou je kunnen zien als een project, een experiment en kun je kort uitleggen.

Stap voor stap hoe je dit hebt aangepakt. En misschien daar ook in meenemen. Omdat het eigenlijk anders maakt aan de andere onderzoeken.

[00:22:35] Marijn: Ja, zeker een kijk. Ik ben binnengekomen met een brede vraag. Ligt op de innovatiestrategie maakt het mogelijk. Op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen. Om het over de innovatie type te hellen hebben omdat. We hebben een prachtige strategie waar die beschreven staan, maar eigenlijk speelde vraag.

Hoe gaan we nou per project het type bepalen? En vandaar of ben ik aan de slag gegaan? En eigenlijk een van de eerste dingen die doet er ook. Een groot deel van mijn onderzoek was Er zijn heel veel modellen. En heel veel staan de tools om innovatie type te bepalen. En ook hoe je daar mee om moet gaan.

Dus dan duik je de literatuur wint. En eigenlijk door de grootste conclusie van dat onderzoek was. Er zijn eigenlijk maar heel weinig modellen en hulpmiddelen. Die van toepassing zijn op een publieke organisatie en of op een non commerciële organisaties Als van daar af moet je op een andere manier aan de slag.

Want de eerste seks altijd. Wat zijn de bestaande oplossingen naar check? Die zijn er eigenlijk niet.

[00:23:44] Jeroen: nee.

[00:23:44] Marijn: moet je op een heel andere manier aan de slag. Dan ga je een verkenning maken. je kijken naar innovatieproject, een speler in onze organisatie en ook bewust zoeken naar Kunnen we voorbeelden vinden waar wij scheidingslijn tussen type onduidelijk was.

En dat dat misschien ook een complicaties heeft veroorzaakt. en ben andere organisaties gaan spreken. Sommigen die ook met dit vraagstuk worstelen. van daaruit komt eigenlijk een hele hoop. Blijft eigenlijk weinig gebruikers onderzoeken. En dat ook met bekijken van innovatieprojecten. Spreekt natuurlijk ook mensen in de organisatie.

Er komt een hele hoop komt erbinnen. Dan ga je als je naar de innovatie beleefd kijkt, ga je naar patronen bezoeken. een ga je blesseren. En welke projecten lijken op elkaar. En waarom is dat? En dat leg je vervolgens weer naast een stuk literatuur. En naast een aantal bevindingen van experts en. Zo ga je langzaam van een hele hoop gebruikers onderzoek.

Ga je dat toch weer terug? Naast literatuur leggen ga je zoeken naar Waar zit er overeenkomsten? Welke indicatoren kunnen wij vinden die en die wel van toepassing lijkt te zijn. Op basis van alle data die we nu hebben gevonden. En dat maakt dus ook om terug te komen op je vraag, Jeroen. Een. het onderzoek wat anders omdat we omgeven maakte.

Dus bewuste keuze. Waarbij je zegt Er is er zijn eigenlijk te weinig bestaande modellen hulpmiddel om ons te helpen. Dus we moeten het nu, ja, toch ook wel ergens zelf gaan bedenken. En hoe doen we dat op een goede manier. En hoe gebruiken we de juiste data daarvoor en om daar te komen?

[00:25:36] Jeroen: Ja, helder. Dus in de ervaring die je hebt opgedaan. Met bestaande modellen bekijken. En dat ze heel erg doorgespit zijn om de commerciële sector, die hebben we natuurlijk ook binnen no van hebben we vaak gezien heel veel. innovaties zijn vaak gericht op Hoe kunnen we iets bedenken. Zodat ik nog meer geld kan verdienen.

En dat beeld eigenlijk altijd geval is. We willen burgers, eindgebruikers van dienst van de overheid. Een betere diensten geven. En dat is eigenlijk onze winst. Maar dat is niet uit te drukken in euro’s. Maar dat is meer een gevoel

[00:26:15] Marijn: precies

[00:26:16] Jeroen: en duisterste jou en in verdeling in diepe s is daarop toegespitst.

[00:26:23] Marijn: ja en. om nog iets beter antwoord geven op je voor de gevraagd waar je op uitkomt is een situatie waarbij je niet bestaande hulpmiddelen kunnen pakken. Dus dan ga je. Het wordt een beetje beter. Dan ga je eigenlijk innoveren op innoveren. En wat ik daarmee bedoel is een Je zou je waar de onzekerheden groot zijn.

En de kennis er nog niet is. Om een goede oplossing te creëren. ga je met innovatie aan de slag. En daar had ik het net over. Dan ga je gebruikers onderzoek eigenlijk doen. En dat ga je combineren met de kennis die wel in de markt beschikbaar is. Daar ga je een nieuwe oplossing leek weer. En ik denk wat en wat het meeste de wat de grootste stap is geweest in het onderzoek om tot een goed resultaat te komen is ook Ik had het daarnet akkoord over is het voorleggen van casussen aan tien november.

en verschillende voorbeelden van innovatieprojecten en te zeggen Oké, ik ga je een aantal vragen stellen. Die hebben betrekking tot welke innovatie type het is. En geef daar eens antwoord op. En dan gaan we. Dat heeft elke teamlid van Novum individueel gedaan. En die data zijn we met elkaar gaan vergelijken.

En wat je ziet. En dat is natuurlijk ook logisch. Is het heel veel kennis binnen novum over innovatieprojecten. Heel veel als impliciet bekend over innovatie types in het hoofd. Waar halen we daaruit? En daar ga je dan ook verzoeken in de patronen. Dus dat hebben we op verschillende momenten gedaan. De eerste keer dat we deden was veel meer onze leren.

Hoe beschouwde teamleden van Novum nou eigenlijk? Innovatie, types. En hoe maken ze zelf die onderverdeling? de tweede keer bracht veel meer aan de oplossingskant. Waarbij de indicatoren eigenlijk al waren vastgesteld van hoe verdelen we innovaties? Welke vragen moeten we dan stellen? En daar zijn we een tweede test gaan doen met tien over van ok.

Ik ga nu met deze indicatoren en deze vraag me werken. En komen er dan eenduidige antwoorden uit. Kijk als iedereen antwoorden geeft, dat komt allemaal in een mooie matrix terecht. en dan zeg ik oké, als iemand antwoord aangeeft bij vraag één, dan is dat innovatie type één. En dat zijn we gaan vergelijken.

En de verhoogde vraag is daar. Als iedereen dan worden individueel geeft, zijn we het dan eenduidig met elkaar eens over wat voor innovatieproject we hebben en wat voor innovatie type dat plaatsvindt.

[00:28:52] Jeroen: Ja.

[00:28:53] Marijn: Dat was eigenlijk het de test die je dan ook doet in de totale onzekerheid om wel te laten zien van he.

We zijn hier iets nieuws zouden bedenken, maar blijkbaar werkt het en want we halen behalen eenduidige antwoorden uitstoottest.

[00:29:10] Jeroen: Ja, dat zijn dus ook weer mooi leerpunten voor onze luisteraars die ze was. Ervan kunnen leren IS die vragenlijst. Was die toegespitst basis van de SVB? Of zouden we die vragenlijst ook. openbaar kunnen zetten. Dat we ook dat we die manier mensen dingen kunnen laten leven.

[00:29:28] Marijn: Jazeker, ik. Ik zou die vragen heel graag en met de wereld willen delen. We hebben zelf overigens wel geleerd. Ik geloof dat in de uiteindelijke vragenlijst van nova. Omdat het zeven vragen waren waar we mee werken. Dus dat zijn eigenlijk zeven indicatoren. We hebben zelf geleerd dat er maar vijf echt goed werken voor ons.

Om eenduidige beslissingen met maken. Dus wat ik met de wereld zou willen delen is eigenlijk Dit zijn de vragen waar wij mee werken. Waarvan wij behoorlijk zeker zijn dat ze ons helpen om de juiste innovatie type te bepalen, maar ook daaronder. Dit zijn de vragen die we wel gevonden hebben. Waarvan we denken dat er potentie zit.

En misschien is Zijn die wel toepasbaar voor andere organisaties? Het gaat ook veel meer over. Waar implementeerde het? Hoelang duurt de implementatie tijd? Dat zijn vragen die effect kunnen hebben op je innovatie type. Hoe je dat wil inrichten. Maar we zagen. in de test die wij gedaan hebben. Dat daar bij ons geen eenduidige antwoorden op kwamen op dat moment.

Dus daar zit ook ruimte voor meer onderzoek en meer door ontwikkeling. En zo zijn er eigenlijk nog wel meer vragen. Dus ik zou en twee niveaus dat willen delen. En dat gaan we ook zeker denk ik doen, Jeroen, op onze website. En dan nemen we die vragen zeker mee.

[00:30:52] Jeroen: gaan we doen. Dus we hebben nog een hoop werk te doen. Maar je hebt sowieso nog werk te doen met je scriptie. de dus een van de laatste vragen die ik wil stellen is van Wat heb je eigenlijk zelf van geleerd wat je graag nog aan onze luisteraars willen meegeven.

[00:31:09] Marijn: een. Maar ik denk dat veel van onze luisteraars dat wel weten. Een van deze waar zijn werken en. Maar ik kom natuurlijk zelf veel meer uit de commerciële kant van innovatie. een heel erg zwart-wit geleerd om ook in de commerciële modellen te werken heel snel te roepen ja, als het geen nieuw businessmodel heeft, er niet een nieuwe markt bediend.

En dan noemen we het gewoon instrumentele innovatie. En gooi het op een hoop en dan is het allemaal zo en het begrip dat dat er in publieke organisaties, dat die types eigenlijk net zo van toepassing zijn, maar dat we dat vanuit de literatuur nog niet zo verkend hebben. en heeft me ook wel laten zien dat het waarschijnlijk voor veel meer dingen geld in publieke organisaties.

Het is een oproep aan mezelf en iedereen die daar wat mee kwam. Omhoog. Die verkenning te gaan maken van de en welke aspecten van innovatie. Welke systemen van innovatie die in de commerciële krant goed werken, zijn onderbelicht in onze sector. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Want ik denk dat dat er.

heel erg veel zijn. Ik denk dat waar ook de durf moeten hebben. Om daar op een andere manier mee aan de slag te gaan. Dus dat is, dat is de les die ik meenemen ook. Waarom ik het ongelooflijk gaaf vind. Om de komende maanden aan de slag te gaan. Met het implementeren van de innovatie. Dat heb je bij de SVB.

Maar ik zou die ambitie met de hele wereld willen delen. Kijk nou eens kritisch naar alles wat niet werkt. Stopt met het. de bij uitstek pakken van de commerciële modellen als ze eigenlijk niet werken. En maakte verkenning wat er mogelijk is. En maak daar ook de verbinding met andere organisaties en.

Want ooit zul je zal zien dat heb ik ook gezien. Dat die vraagstukken waar je tegenaan loopt. bij andere organisatie op een niveau plaatsvinden. En dat ze misschien wel andere inzichten hebben dan jij hebt. Dan kun je een nieuwe oplossing mee creëren samen.

[00:33:17] Jeroen: Dat is ook innoveren.

[00:33:18] Marijn: zeker.

[00:33:19] Jeroen: Dat zijn hele mooie woorden. dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering wil ik je hartelijk bedanken voor deze inzichten. Binnenkort meer op onze website. En binnenkort misschien welkom meer over jouw onderzoek. als je dat hij mij had afgerond, dat zijn dan zou ik zeggen Dit was weer een aflevering van evaluatie ambtenaren.

fijn dat je er was Marijn. zijn er over twee weken weer. volg ons via je favoriete podcast kanaal. Heb je nog vragen in ons bij ons op podcast en november nu. En kijk voor meer informatie op onze website, November nu. tot wonder keer altijd fijn weekend, Marijn.

[00:33:53] Marijn: fijn weekend.

Notify

Willen mensen pro-actief berichten ontvangen als herinnering van de overheid? Daar gaat deze aflevering van onze Podcast de Innovatie Ambtenaar over. Het gaat over ons experiment Notify, van POC naar experiment in het echt. Je leert of en hoe eindgebruikers van de diensten van de SVB zoals mensen die AOW en/of Kinderbijslag ontvangen dit willen en wat we hebben geleerd van het gebruik van Open Source code van een andere overheid.

Luister via andere platformen

Vacature 2 innovatiecoaches om het SVB innovatieklimaat te verstevigen

We zoeken 2 innovatiecoaches die samen met het lab en de SVB het innovatieklimaat gaan verstevigen binnen de SVB. Wie we zoeken hoor je in deze leuke aflevering met 2 SVB collega’s en onze eigen Jeroen en Renee. Bekijk de vacature: https://werkenbijdesvb.nl/vacature/innovatiecoach-911463/

Luister via andere platformen

Afscheid Matthijs, vraag hem alles

In deze aflevering staan we stil bij het afscheid van Matthijs. Hij gaat ons verlaten voor een nieuwe baan. We grijpen deze kans aan om hem vragen te stellen die zijn ingezonden. 

Luister via andere platformen

Hoe ontwerpt de Design Audit Studio de innovaties van de Algemene Rekenkamer?

In deze aflevering vertellen de innovation designers van de Algemene Rekenkamer over hoe zij de innovaties ontwerpen vanuit de Design Audi Studio. De aanleiding voor deze uitzending is de design sprint die ze hebben gedaan waar Jeroen erg enthousiast van werd maar ook een aantal vragen over had. Die stelt hij in deze aflevering en iedereen kan meeluisteren.

Luister via andere platformen

Uit welke fases bestaan onze experimenten?

Dit keer vertellen we over het stage gate model dat we gebruiken om structuur aan te brengen in onze experimenten. Dit model bestaat uit verschillende fases. Hoe het werkt en uit welke stappen het bestaat hoor je in deze podcast.

Luister via andere platformen

Introductie van onze nieuwe Lead Innovation Designer

In deze aflevering hoor je alles over onze nieuwe Lead innovation Designer, Sven Duyx. Hij vertelt waarom hij bij ons is komen werken, wat de grootste uitdagingen zijn en wat hij ook van jullie luisteraard wilt leren!

Luister via andere platformen

Hoe zijn de Overheid Innovation Office Hours ontstaan?

Waarom zijn we gestart met de Overheid Innovation Office Hours, hoe deze zijn ontstaan, waarom we het eerst de Novum Office Hours noemde en welk proces we hiervoor hebben gevolgd. Je hoort het in deze aflevering!

Luister via andere platformen

Hoe kun je digitaal machtigen het beste ontwerpen?

Samen met studenten van de Fontys Hogeschool ICT hebben we hier onderzoek naar gedaan. In deze aflevering van onze podcast hoor je hoe we dit hebben gedaan en wat er is uitgekomen. Vanuit Fontys hoor je Cas Bukkems en Tom Bergman.

Luister via andere platformen

Visie op gezamenlijke dienstverlening: Hoe je met Design Thinking ook een visie kunt ontwikkelen

In deze aflevering vertellen Tim van Dijk van Novum en Gamze Aslancik van RVO over hoe zij hebben gewerkt aan de visie van gezamenlijke dienstverlening. We nemen je mee over hoe je met Design Thinking ook een visie kunt ontwikkelen.

Luister via andere platformen

Hoe nemen wij afscheid van teamleden?

Hoe wij afscheid nemen van teamleden vertellen we in deze aflevering van de Innovatie Ambtenaar. Tim gaat ons verlaten en Jeroen, Matthijs en Johanna vertellen hoe we hiermee omgaan en wat voor opvolger we zoeken, je kunt er namelijk nog op reageren! Waarom zou je dat doen? Luister maar naar deze aflevering van onze podcast!

Luister via andere platformen

Portfolio update: eerste helft 2021

Wat hebben we het eerste half jaar van 2021 gedaan en bereikt? Je hoort het in deze portfolio update. Onze portfolio manager Matthijs vertelt je over onze projecten aan de hand van de verschillende thema’s.

Luister via andere platformen

Hoe kunnen we het niet gebruik van regelingen terugdringen? Experiment met Secure Multi Party Computation

Kan Secure Multi Party Computation een oplossing zijn om het niet gebruik van regelingen van de SVB terug te dringen? Dit is de belangrijkste vraag van dit experiment. Wat deze technologie inhoudt, of dit een oplossing is om het niet gebruik terug te dringen hoor je in deze aflevering. Alex Sangers van TNO vertelt over de rol van TNO in dit experiment. We gaan ook in op de leerpunten en hoe we dit experiment hebben gedaan. Uiteraard vertellen we ook wat het vervolg is, want er komt een vervolg!

Luister via andere platformen

Thema’s 2021

Aan welke thema’s werken we in 2021 en waarom werken we eigenlijk met thema’s? We vertellen je het in deze aflevering van onze podcast de Innovatie Ambtenaar.

De thema’s in 2021 zijn:

  • Voorkomen van armoede
  • Verbeteren van continuïteit en wendbaarheid van de SVB
  • Life Event: Pensioneren
  • Dienstverlening in ketenperspectief
  • Eigen regie (Self Souvereign Identity)
  • Toekomstige ontwikkelingen bestaanszekerheid
  • Conversational User Interfaces

Luister via andere platformen

Gebruiker Centraal Design thinking bij de overheid: training, design sprint & conferentie

Dit keer hebben we 2 speciale gasten bij ons, Robert Vos en Victor Zuydweg die ons alles vertellen over het event Design thinking bij de overheid. We hebben het over de  training, design sprint en de conferentie van Gebruiker Centraal.

Meer informatie over de Design Sprint: https://designsprint.gebruikercentraal.nl/

Meer informatie over de conferentie: https://www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-overheid/terugblik-conferentie-design-thinking-bij-de-overheid-2020/

Luister naar deze aflevering via andere platformen

 

Commons en bestaanszekerheid gaat dat samen?

Commons en bestaanszekerheid gaat dat samen? Je hoort het in deze aflevering over Commons waarin Lysbet je meeneemt in het experiment dat ze samen heeft gedaan met Sophie BloemenJens Kimmel en Thomas De Groot van Commons Network en natuurlijk ook Matthijs. We hebben het over de leerpunten van het experiment en gaan flink de diepte in. Zoals host Jeroen al zegt aan het begin, het is een lange uitzending en kan ingewikkeld zijn maar zeker de moeite waard! Wat moet de overheid doen om Commons te ondersteunen en wat moet het vooral niet doen. Je hoort het allemaal in deze aflevering.

De vraag die centraal stond is gaan Commons, overheid en bestaanszekerheid samen?

Je hoort het in deze aflevering!

Luister via andere platformen

Commons, wat is het en waarom hebben we hier een experiment mee gedaan?

In deze aflevering een introductie op het onderwerp Commons. Hier hebben we een experiment mee gedaan. Dit is deel 1 over Commons waarin we je vertellen wat het is en waarom we hier een experiment mee hebben gedaan.

Luister via andere platformen

System thinking

Naast Design Thinking hoorde we ook vaak de term System Thinking. Om te ontdekken wat dit is hebben we er een experiment mee gedaan en over dit experiment en wat System Thinking is gaat deze aflevering van de Innovatie Ambtenaar. Janne Marie van Vlastuin van 10ded.com vertelt je er alles over. Daarnaast vertellen we ook wat we zelf met System Thinking hebben gedaan en hoe ook jij dit zelf zou kunnen toepassen.

Luister via andere platformen

Meer informatie over System thinking:

De Entrepreneur in Residence, een belangrijke rol in ons innovatie team

Binnen ons team werken we met verschillende rollen. De Entrepreneur in Residence is er daar een van. In deze aflevering van de Innovatie Ambtenaar vertelt Richard Klomp je alles over wat hij in deze rol doet bij Novum. Waarom is het belangrijk om een externe ondernemer in je innovatieteam te hebben? En wat kunnen andere organisaties hier van leren? Wat doet Richard nog meer naast Novum? Je hoort het in deze aflevering!

Luister via andere platformen

Design Thinking – Stap 5 en stap 6: Prototype en Test

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering alles over stap 5 en 6 van Design Thinking Prototype en Test.

Luister via andere platformen

Design Thinking – Stap 4: Ideate

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering alles over stap 4 van Design Thinking Ideate.

Luister via andere platformen

Design Thinking – Stap 3: Define

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering alles over stap 3 van Design Thinking Define.

Luister via andere platformen

Design Thinking – Stap 2: Empathise

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering alles over stap 2 van Design Thinking Empathise.

Luister via andere platformen

Design Thinking – Stap 1: Understand

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering alles over stap 1 van Design Thinking: Understand. Belangrijk hierbij is te ontdekken wat het echte probleem of de echte uitdaging is. Wij gebruiken daar zelf het challenge canvas voor, we leggen uit waarom en hoe je dit doet. Ook vertellen we waarom het belangrijk is om in deze fase een team formeren en afspraken te maken over hoe je gaat samenwerken.

Ook geven we antwoord op de vraag:

Waarom doen we dat zo?
Anders weet je niet wanneer je succesvol bent

Luister via andere platformen

Design Thinking – Algemene introductie

Dit is een speciale serie over Design Thinking. Een belangrijke innovatieve methode die we gebruiken. Deze methode gebruiken we om van een probleem of uitdaging naar een ontwerp van een oplossing te komen. Hierbij betrekken we de gebruiker en werken we human centred en inclusive.

In deze aflevering geven we je een algemene introductie over Design Thinking.

Luister via andere platformen

Wat is de impact van Corona – deel 2

Wat is de impact van Corona op de dienstverlening van de SVB? Je hoort het in deel 2 waarin Mascha Van De Kuit en Tim van Dijk je meenemen in de resultaten van het onderzoek. Wil je weten wat de Sociale Verzekeringsbank heeft geleerd en hoe ook jouw organisatie hiervan kan leren? Luister dan nu naar deze aflevering van De Innovatie Ambtenaar:

Luister via andere platformen

Maike Klip over de Begripvolle Ambtenaar

In deze aflevering vertelt Maike Klip, UX onderzoeker en digitaal strateeg bij DUO, ons alles over De Begripvolle Ambtenaar. Wat begon als onderzoek zorgt nu voor een overheidsbrede beweging.

Iedere ambtenaar heeft begrip en we kunnen het systeem samen veranderen. Vooral als we meer zaken open en transparant aanpakken.

Meer informatie over de begripvolle ambtenaar: https://debegripvolleambtenaar.nl/

Lees ook de blog van Maike: https://klipklaar.nl/

Wil je meer lezen over de Corona melder app bekijk hoe dit project in alle openheid is gemaakt: https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-design

Luister via andere platformen

Wat is de impact van Corona op de dienstverlening van de SVB?

Wat hebben we geleerd van de Corona crisis en hoe houden we de geleerde lessen vast?
Hoe heeft de Corona crisis de dienstverlening van de SVB veranderd en hoe hebben onze collega’s het thuiswerken ervaren?
Deze onderwerpen bespreken we met Diana Starmans, lid RvB van de SVB.

Luister via andere platformen

Mijn Remigratie app – Hoe werkt een succesvol innovatietraject van A tot Z?

De Mijn Remigratie App is een succesvol innovatietraject van A tot Z. We nemen je mee in het verhaal hoe dit traject is gestart vanaf de werkvloer vanuit de behoefte van klanten. Via verschillende innovatie methodieken is er uiteindelijk een app gemaakt die live staan in de App store en de Google Playstore. Maar er is meer, luister daarom naar deze podcast.

Tof traject om te doen samen met collega’s van de Sociale Verzekeringsbank.

In deze uitzending hoor je Renee Verhoek, Esther Beugelsdijk en Jeroen Vonk helaas dit keer geen Matthijs Goense omdat die bezig is bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de Corona tracking app.

Luister via andere platformen

Hebben we impact met onze innovaties? En hoe meten we dat?

Impact meten, hier hebben we het dit keer over in onze podcast de Innovatie Ambtenaar.
Onze collega Lysbet die als Impact Officer werkt bij Novum neemt ons mee in de verkenning naar het meten van onze impact.

Dit horen we aan de hand van de casus waarbij we het effect van een vordering op ANW-klanten inzichtelijk maken.
Hoe kunnen we meten welke impact onze innovaties hebben? Dit hebben we samen gedaan met Impact Institute.

Luister naar de eerste aflevering via andere platformen

PSD2 – Geeft nieuwe wetgeving ook nieuwe mogelijkheden voor de overheid?

Geeft nieuwe wetgeving ook nieuwe mogelijkheden voor de overheid? Wat kan PSD2 betekenen voor de dienstverlening van de overheid? In deze aflevering vertellen we wat onze ervaringen met PSD2 en waar volgens ons de kansen liggen. We horen Lisanne vertellen over ons experiment en Tim neemt ons mee in waar de kansen liggen.

Luister naar deze aflevering via andere platformen

Hoe maak je een goede start met je innovatie project? Het challenge canvas!

In deze aflevering vertellen wij wat belangrijk is voor een goede start van je innovatie project. Matthijs en Jeroen nemen je mee in het Challenge Canvas.

Ook zijn er een aantal vragen die we van onze luisteraars hebben binnengekregen die we hierin meenemen.

Meer weten of het Challenge Canvas na het luisteren van deze podcast?
Lees onze blog en download het Challenge Canvas: https://novum.nu/challenge-canvas-nl/

Luister naar deze aflevering via andere platformen

Toepasbaarheid van blockchain technologie in de sociale zekerheid – deel 2 (Performance en identiteit)

Blockchain, wat kunnen we er nu echt mee? Blockchain is al lang niet meer alleen een buzzwoord.
Dit is de 2e aflevering over de resultaten van onze experimenten met Blockchain.

We zoomen in op het gebruik van een digitale identiteit op de blockchain en de performance van blockchain technologie.
Is deze al geschikt voor grootschalige toepassing in Nederland?

Deze experimenten hebben we gedaan in samenwerking met Ledger Leopard, een toonaangevend en bekroond blockchain-bedrijf met een internationaal bereik.

Luister naar deze aflevering via andere platformen

Toepasbaarheid van blockchain technologie in de sociale zekerheid – Deel 1

Hier is alweer de tweede aflevering van onze podcast, de Innovatie Ambtenaar. Dit keer hebben we het over Blockchain en wat je daar nu echt mee kunt? Blockchain is al lang niet meer alleen een buzzwoord. We hebben 2 afleveringen over onze experimenten met Blockchain, dit is de eerste aflevering.

De experimenten gaan over toepasbaarheid van Blockchain technologie in de sociale zekerheid.
Dit hebben we gedaan in samenwerking met Ledger Leopard, een toonaangevend en bekroond blockchain-bedrijf met een internationaal bereik.

In deze vertellen we wat Blockchain is en wat we ermee gedaan hebben.

Luister naar deze aflevering via andere platformen

Introductie over Novum

Leuk en spannend nieuws! De eerste aflevering van onze podcast, de Innovatie Ambtenaar is vanaf nu te beluisteren! In deze eerste aflevering vertellen we je wat we bij Novum doen en hoe we werken. In de volgende afleveringen nemen we je mee in onze experimenten en projecten.

Luister naar de eerste aflevering via andere platformen

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.