De eerste 0-meting

door | 24 juli 2020 | Nieuws & Blogs

Leestijd: 6 minuten
Novum bestaat alweer 3 jaar. In deze 3 jaar hebben wij ons weten te ontwikkelen tot een succesvol innovatie lab binnen de Nederlandse overheid waarbij we inmiddels tot en met ministeries vertellen hoe er binnen de overheid het beste geïnnoveerd kan worden. Binnen ons lab heerst een sterk teamgevoel. En dat terwijl we in de praktijk vaak solo of in duo’s aan onze experimenten werken. Een van de succesfactoren van dit teamgevoel is het samen nastreven van resultaten die bijdragen aan onze gedeelde missie:

Wij initiëren door samenwerking met anderen waardevolle veranderingen die impact hebben, omdat wij geloven dat bestaanszekerheid vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Je kan het aantal samenwerkingen van de afgelopen periode bij elkaar optellen, alleen zegt dat ons natuurlijk weinig. Niets eigenlijk, behalve een getal. Dus hebben we parameters voor ‘samenwerking met anderen’ opgesteld. Aan de hand van het proces, de communicatie en de resultaten van een afgerond project vragen we partners de samenwerking te waarderen. Omdat de beoordeling van deze concepten niet-tastbaar is en het al gauw een gevoelskwestie is, passen we de likert-scale toe.

Bij de meeste vragen kan de partner op een schaal van 0 tot 10 aangeven welk cijfer hij of zij dat onderdeel van de samenwerking geeft. Welk cijfer krijgt bijvoorbeeld de doorlooptijd van het project? Een gevoel uitgedrukt in een getal. Omdat dit getal niet vermeldt wat de achterliggende reden is, voegen we open vragen toe zodat de respondent toelichting kan geven in wat goed gaat en wat beter kan.

We willen van dit onderzoek beter worden, dus stellen we ons graag kwetsbaar op! Aan het einde van de vragenlijst krijgen partners de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre ze een samenwerking met Novum aanraden bij anderen. Uit nieuwsgierigheid vragen we naar de manier waarop de partner het liefst met Novum in contact blijft. Dat inzicht kunnen we mooi gebruiken voor onze communicatie strategie.

Waarom nu een 0-meting?

Na 3 jaar innoveren is het tijd om erachter te komen hoe onze partners het samenwerken met Novum ervaren. Practice what you preach. Dus hebben we een 0-meting ontworpen en uitgevoerd. Binnen ons team zijn we eerlijk naar elkaar en is elkaar feedback geven vaste prik. Dat zorgt ervoor dat we blijven groeien en ontwikkelen. We ontvangen dit dan ook graag van onze partners. Deze initiële meting is gericht op het meten van het eerste deel van onze missie*, namelijk de samenwerking met anderen. Maar hoe meet je nou een abstract iets als ‘samenwerking met anderen’?

*Om te meten in hoeverre ons werk bijdraagt aan het tweede deel van onze missie, de waardevolle veranderingen met impact, is meten op project niveau nodig. Het totaal van de effecten van de opgeleverde producten/diensten zegt iets over de waarde van deze veranderingen. Meer hierover lees je in ons blog over impact meten.

Het Proces van de vragenlijst

Het begint bij het opzetten van een passende vragenlijst. We nemen aan dat mensen nogal vragenlijsten-moe zijn. Dus is het zaak om een ellenlange reeks aan vragen te voorkomen en de vragen zo kort en bondig mogelijk te formuleren. De kunst zit hem in het aantal vragen dusdanig reduceren dat een reactie binnen 10 minuten gegeven kan worden. Na het overeenkomen van de vragen selecteren we partners die tot en met 2019 met ons hebben samengewerkt aan een project wat intussen afgerond is. Dit zijn partners vanuit publieke instanties, SVB collega’s en ook commerciële partijen. Wees erop voorbereid dat een 0-meting het versturen van de nodige reminders met zich meebrengt. Wij hebben gemerkt dat het invullen van een vragenlijst zelden de hoogste prioriteit krijgt. In de uitnodiging van de meting benoemen we hoe waardevol een reactie van de partner voor ons is zodat wij ons als innovatielab kunnen doorontwikkelen. Elke partner ontvangt een persoonlijke uitnodiging en vragen we om de vragen te beantwoorden. De CC en BCC functionaliteit uit den boze.

Wat zijn de resultaten?

De reacties op de meting zijn over het algemeen positief. Partners waarderen onze heldere communicatie, ook wanneer er iets niet kan. Ze vinden onze bereidheid tot nastreven van een gemeenschappelijk belang fijn en zijn dol op de vernieuwende ideeën. Een aandachtsgebied wat meerdere keren genoemd wordt is het daadwerkelijk geland en geaccepteerd krijgen van onze innovaties. Dit blijft een uitdaging die we ook komend jaar graag weer aangaan. Hieronder delen we de cijfers die de partners gemiddeld geven aan de samenwerking met Novum.

7.8 Samenwerking met Novum
7.3 Doorlooptijd van de samenwerking
7.7 Communicatie met Novum
7.5 Het resultaat/de resultaten
7.6 Tevredenheid met het resultaat/de resultaten
49 Net Promoter Score, in hoeverre de partner een samenwerking met Novum aanbeveelt

De Net Promoter Score (NPS) kun je inzetten om een bepaalde beleving van klanten, en in ons geval samenwerkingspartners, te meten. Je berekent de NPS door het percentage van klanten dat jouw product of dienst niet aanbeveelt (Detractors) af te trekken van het percentage klanten dat jouw product of dienst van harte aanbeveelt (Promoters). Het uiteindelijke percentage vertaal je naar een absolute waarde tussen de -100 en +100.
Waarbij +100 betekent dat elke klant, en in ons geval samenwerkingspartner, een Promoter is.

  • Waardering van 0 ™ 6 (Detractors)
  • Waardering van 7 ™ 8 (Passives)
  • Waardering van 9 ™ 10 (Promoters)

Dit zijn de resultaten van de eerste 0-meting. Na afloop van iedere samenwerking vragen we onze partners hun mening over de samenwerking te delen. Zo kunnen we ieder jaar alle nieuwe inzichten verzamelen, onze werkwijze verbeteren en hiervan leren.

Wat zijn de overige cijfers?

51 partners hebben een uitnodiging ontvangen om een aantal vragen te beantwoorden
12 partners komen uit het commerciële bedrijfsleven
3 partners werken voor de publieke sector
36 partners zijn collega’s van de SVB waarmee is samengewerkt

Uiteindelijk zijn 31 reacties ontvangen en hebben we 2 reminders verstuurd

Partners blijven het liefst met Novum in contact door middel van:

  • Koffie dates
  • Kennissessies
  • Blog posts

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze initiële meting!

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Werk met ons samen aan deze uitdaging

2 + 8 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.