De kick-off

Op donderdag 20 april 2017 was de kickoff van het nieuwe innovatielab Novum van de Sociale Verzekeringsbank. Tijdens deze opening stond het begrip innovatie centraal. In de zaal was een enigszins kritische sfeer merkbaar ten opzichte van het nieuwe innovatie lab. De SVB is immers al bezig met innovatie.

Wat kan een innovatielab als Novum nog toevoegen bij SVB?

Deze vraag werd al snel beantwoord door Tim van Dijk en Jeroen Vonk, leden van het kernteam van Novum.

Bij de SVB ontstond de vraag naar een nieuwe plek voor innovatie waar ideeën ontwikkeld konden worden zonder de beperkingen van de huidige systemen binnen de SVB. Novum is het antwoord op deze vraag. Het innovatielab houd kantoor binnen de SVB, maar heeft verder geen connectie met activiteiten van de SVB. Novum gaat nieuwe producten en services ontwikkelen voor de burger. Hierbij gaan ze gebruik maken van nieuwe technologieën van binnen en buiten de SVB. Nieuwe ideeën en uitdagingen kunnen onder andere aangedragen worden door medewerkers en klanten van de SVB. Novum gaat deze ideeën onder andere uitwerken door middel van Design Sprints.

Bindi Karia

Na deze opheldering van Jeroen en Tim werd het woord gegeven aan Bindi Karia ook wel “queen of startups” genoemd. Bindi was onder andere actief bij een andere SVB, namelijk de Silicon Valley Bank. Bindi gaf een uitgebreide presentatie over het belang van innovatie bij grote bedrijven en overheden. Door de razendsnelle opkomst van nieuwe technologieën worden grote bedrijven snel ingehaald door kleinere startups. Bindi eindigde haar presentatie met de zin “David en Goliath can collaborate” en benadrukte hiermee dat de samenwerking tussen startups en grote bedrijven nog meer mogelijkheden biedt tot snelle innovatie.

Na de presentatie van Bindi waren de deelnemers klaar voor de diverse workshops. Workshops waarbij Innovatie, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken centraal stonden. Er werd benadrukt hier met een open visie in te gaan. Dit werd onder meer duidelijk tijdens de workshop Mixed Reality. Bij deze workshop werden de mogelijkheden van mixed reality voor de SVB onderzocht.

Workshops

Na twee workshoprondes vond er een gezamenlijke afsluiting plaats waarbij de nieuwe website van Novum werd gepresenteerd. De centrale plek waar medewerkers en klanten, ideeën en uitdagingen kunnen aanmelden voor het team van Novum.

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.