Secure Multi-Party Computation

Bekijk de introductie video.
(alleen in het Nederlands beschikbaar)

Privacy en data-deling

Verschillende organisaties zien de meerwaarde van het delen van data. Het levert vaak efficiency op, zorgt ervoor dat risico’s of dreigingen beter kunnen worden ingeschat of afgewend, of zorgt voor nieuwe inzichten om de klanten beter van dienst te zijn. Data wordt daarom ook de nieuwe olie genoemd. Tegelijkertijd doet zich de vraag voor of al die datasets zomaar te combineren zijn. Door de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR) worden er nieuwe restricties gelegd op welke data voor welk doel en op welke manier gedeeld mag worden. Bescherming van data draait echter om meer dan privacy en persoonsgegevens. Bedrijven willen bijvoorbeeld ook voorkomen dat commercieel gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

Innovatieve oplossingen

Er bestaan innovatieve technische oplossingen om de functionaliteit van een gezamenlijke database te genereren zonder de data te hoeven onthullen. Eén van die oplossingen is Secure Multi-Party Computation (MPC). Deze ‘gereedschapskist’ aan cryptografische technieken maakt het mogelijk om meerdere partijen gezamenlijk aan data te laten rekenen alsof ze een gedeelde database hebben. Tegelijkertijd kunnen ze met wiskundige zekerheid elkaars data nooit inzien. Met deze ‘gereedschapskist’ knopen organisaties de meest gevoelige databases veilig aan elkaar. Dit maakt de weg vrij voor allerlei nieuwe producten en diensten die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden. TNO doet onderzoek met meerdere partijen naar MPC en toepassingen hiervan. Naast MPC worden ook andere privacy-enhancing technieken onderzocht.

De workshop

We zijn er blij mee dat TNO toestemming gaf om deze videoregistratie te maken van de interactieve workshop waarin zij MPC introduceren. Er worden ook kort enkele andere privacy-enhancing technieken benoemd (federated learning, differential privacy en bloom filters). Natuurlijk wordt ook ingegaan op de juridische uitdagingen waar bij het gebruik van deze technieken rekening mee gehouden moet worden.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Introductie MPC
  • Interactieve MPC demo’s
  • Presentatie MPC toepassingen

Meer te weten komen over MPC?

Lees bij TNO een high-level introductie van MPC

Werk met ons samen aan MPC

3 + 1 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.