Team

door | 30 september 2020 | Standaarden

Leestijd: 3 minuten

De kern van elk innovatieteam is het team. Hoe het team samenwerkt, welke kennis en motivatie vertegenwoordigd zijn, is bepalend in het succes en de richting van het team.

Werk met heldere rollen en verantwoordelijkheden

Waarom is dit belangrijk

In een team dat zich bevindt in een omgeving die veel veranderd, worden er regelmatig andere dingen van de teamleden gevraagd. Door groei en ervaring stijgt behoefte voor bepaalde rollen en verdwijnen rollen weer. 

Door deze rollen helder te definiëren, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast heeft het als voordeel dat je elkaar ook kunt aanspreken op de rol in plaats van het individu.

Hoe doen wij dat?

 • Definieer de rollen op resultaat en niet op uit te voeren acties. Zo blijft de vrijheid bij het individu om zelf te weg naar het resultaat te bepalen
 • De verantwoordelijke voor de rol is niet per se degene die alle taken uitvoert, maar wel degene die het overzicht bewaakt en aanspreekbaar is.
 • Een persoon kan meerdere rollen hebben binnen een team
 • Rollen kunnen tussen personen uitgewisseld worden als dat nodig is.

Werk in multidisciplinaire team(s)

Waarom is dit belangrijk

Het zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden voor het resultaat binnen het team belegd zijn. Daarnaast krijg je bij innovatie in de overheid te maken met een diversiteit aan uitdagingen en kansen. Verschillende perspectieven en persoonlijkheden helpen om betere afwegingen te maken. 

Hoe doen wij dat?

 • Binnen het kernteam is een mix van kennis, vaardigheden en achtergronden beschikbaar. Onder andere IT, Design Thinking, communicatie.
 • Bij een experiment worden ontbrekende disciplines van buiten het team gehaald (overheid of extern)

 

Mix intern en extern om jezelf uit te blijven dagen

Waarom is dit belangrijk

Ook binnen een innovatieteam ontstaan routines en aannames. Door altijd externen onderdeel te maken van het team blijft het team geconfronteerd worden met de vraag ‘waarom doe je dit zo’?

Hoe doen wij dat?

 • Het Novum team bestaat uit een vast aantal interne mensen en externe mensen
 • Externen rouleren (max 1 a 1,5 jaar)
 • Externen zijn volwaardig onderdeel van team met evenveel ruimte om initiatief te nemen
 • Buiten deze kern worden professionals ingezet op basis van behoefte

Werk met doelstellingen op het portfolio en het systeem

Waarom is dit belangrijk

Als innovatieteam binnen de overheid krijg je te maken met innovaties op verschillende vlakken. Zowel resultaat van daadwerkelijke innovaties zijn belangrijk, als het beïnvloeden van de omgeving om kennis en methodieken te delen. Door op beide niveaus doelen te stellen zorg je dat je je omgeving kunt meenemen, maar altijd concrete resultaten kan blijven boeken.

Hoe doen wij dat?

 • We hebben een portfolio waarop alle lopende experimenten en gekke ideeën staan
 • We werken met Objectives en Key Results (OKR) om per kwartaal andere doelstellingen te behalen. Dit zijn bijvoorbeeld doelstellingen om onze eigen werkwijze effectiever te maken, samenwerkingsverbanden op te starten of (on)gevraagde adviezen te geven.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Werk met ons samen aan deze uitdaging

2 + 8 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.