Verkennen van kennisborging om te anticiperen op de toekomst

In een snel veranderende wereld is kennisborging voor grote organisaties, zoals de SVB, belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat we de benodigde kennis verkrijgen, vinden, gebruiken, behouden en overdragen? In deze verkenning onderzoeken we met scenarioplanning mogelijke toekomstscenario’s in 2040 om aanknopingspunten te identificeren om kennisborging binnen de SVB te verbeteren.

Wat is kennisborging?

Kennisborging omvat vier aspecten:

  • Kennis verkrijgen (opleiden en leren)
  • Kennis vinden en toegang hebben
  • Kennis gebruiken
  • Kennis overdragen en behouden

Methode: scenarioplanning

Scenarioplanning helpt organisaties zich voor te bereiden op verschillende toekomstscenario’s. We beginnen met het identificeren van onzekerheden door een interne en externe analyse van drijvende krachten. De belangrijkste onzekerheden worden tegenover elkaar uitgezet in een matrix. Vanuit deze matrix worden scenario’s geschreven over hoe de wereld van de organisatie eruit kan zien rond een bepaald vraagstuk in 2040. Met deze scenario’s kunnen ideeën en strategieën worden gegenereerd.

Voordelen van scenarioplanning

Scenarioplanning helpt organisaties beter te anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen. Het helpt om alternatieve toekomstscenario’s te overwegen en buiten de gebaande paden te denken. Door ver vooruit te kijken en vervolgens terug te gaan naar het heden, kunnen nieuwe ideeën en strategieën worden geformuleerd om op de veranderingen in te spelen.

Wat gaan we onderzoeken?

We gaan onderzoeken wat er binnen en buiten onze organisatie gebeurt, in verschillende fasen. We kijken vooral naar de huidige trends en bestaande onderzoeken op dit gebied voor de externe analyse. Voor de interne analyse kijken we vooral naar bestaande bronnen en interviews met onze collega’s van de SVB die zich al bezighouden met dit onderwerp. We kijken naar de acties die al zijn genomen voor de korte termijn, maar ons onderzoek richt zich vooral op de langere termijn. We gebruiken beschikbare data en kennis om ons onderzoek te versterken.

Doel van deze fases

Het doel van deze fases is om mogelijke toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de SVB met betrekking tot kennisbehoud en om ideeën te vinden voor verbetering en vernieuwing. Daarnaast zal Novum beoordelen of het gebruik van scenarioplanning geschikt is voor toekomstige functie 3-exploraties.

Help jij mee met dit onderzoek of heb je vragen? Laat het ons weten

8 + 5 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.