Systeemdenken Innovatie & Sociale Zekerheid

Hoe kunnen we innoveren in het publieke domein?

Innovatie zit nog niet stevig verankerd in het DNA van het publieke domein. Maar in deze tijd is het noodzakelijker dan ooit om aansluiting te maken en te houden. Novum wil impact maken in het innovatielandschap van de overheid en specifiek het sociale domein en de SVB. Waarbij waardevolle innovaties echt landen en verder uitgebouwd kunnen worden in het sociale publieke domein. Door het systeem van innovatie binnen het sociale domein in kaart te brengen, kan er een keuze gemaakt worden welke kansen er voor Novum zijn om meer impact te hebben. Om kansen en uitdagingen te identificeren, die daadwerkelijk aansluiten bij de missie van Novum., zijn wij gestart met Systeemdenken.

Wat was het doel van dit experiment?

Aangezien we voornamelijk op zoek zijn geweest naar verbeterpunten, is deze terugkoppeling geschreven op basis van de geïdentificeerde uitdagingen en kansen. Uiteraard zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zoals in zeer korte tijd een diversiteit quotum halen, de wijze hoe de Corona app tot stand is gekomen en de intrinsieke gedrevenheid van de respondenten. In deze terugkoppeling lees je daar weinig van terug, omdat we ons juist op de kansen willen richten.

Er zijn een aantal zaken uitgelicht, om het denkproces te activeren. Daarnaast zouden we graag de conclusies uit de sessies en mogelijke vervolgstappen om het aan te pakken, willen delen, Daar heel veel kansen niet door Novum zelf opgepakt dienen te worden, maar elders thuishoren. De eindrapportage is bedoeld als startpunt. Wanneer men een onderdeel oppakt, zal er een verdieping plaats moeten vinden. Bronnen zijn anoniem en naar formele bronnen wordt niet gerefereerd i.v.m. de leesbaarheid.

De eindrapportage

In het rapport staan de belangrijkste conclusies beschreven, welke kenmerkend, van invloed of bepalend zijn voor de wijze van innovatie binnen het sociale domein en de mogelijkheden dit succesvol te doen. Uiteraard is inzicht enkel waardevol wanneer het leidt tot actie.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Heb je vragen over het experiment systeemdenken?

7 + 1 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.