Eenzaamheid onder ouderen

In samenwerking met startup Reall is door middel van een Design Sprint onderzocht hoe we eenzame senioren weer nut en zin kunnen geven in hun leven. Dit heeft verschillende interessante inzichten gegeven en is een aanzet voor meer onderzoek. We duiken in de cijfers over eenzaamheid om de doelgroep scherper te krijgen en te bepalen waar (maatschappelijke) kansen liggen ten opzichte van al lopende initiatieven op dit onderwerp.

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.