Werkwijze

Onze Design Principes

Novum werkt aan betere en slimmere diensten voor gebruikers. Dat doen we op een wendbare manier en met de design principes op deze pagina. Door in alles wat we doen terug te vallen op deze principes blijven we focussen op de belangrijke dingen en creëren we de meeste toegevoegde waarde.

Gebruikers voorop

Als je gebruikers niet snapt ontwikkel je de verkeerde dingen

Minder doen

Als organisatie doen we alleen wat alleen wij kunnen doen. Als het werkt hergebruiken en delen we het. We vinden het wiel niet opnieuw uit

Ontwerpen en ontwikkelen met data

Besluiten worden gebaseerd op basis van data en validatie.

Iteratie. En meer iteratie

De beste manier om iets nieuws te ontwikkelen is klein beginnen en veel te itereren. Snel prototypes en "minimum viable products" (MVP) bouwen met echte gebruikers is onmisbaar

Het is voor iedereen

Toegankelijk design is goed design. Alles wat we ontwikkelen moet inclusief en leesbaar zijn. Als het daardoor minder mooi wordt dan is dat zo. We ontwikkelen voor gebruik. Mensen die de diensten het meeste nodig hebben zijn vaak de mensen die het complex vinden.

Begrijp de context

We ontwikkelen niet voor een scherm, maar voor mensen. We moeten daarom nadenken over de context waarin mensen de diensten gebruiken. Waar zijn ze? Gebruiken ze een telefoon? Hebben ze al eens het internet gebruikt?

Digitale diensten ontwikkelen, geen websites of apps

Een dienst helpt iemand om iets te bereiken. Wij richten ons op het ontdekken van die behoefte. Dat gaat veelal via internet, maar we bouwen niet perse websites.

Consistent zijn, niet uniform

We gebruiken dezelfde taal en dezelfde ontwerpprincipes daar waar mogelijk. Daardoor raken mensen vertrouwd. Als dat niet kan moeten we blijven zorgen voor een consistente aanpak.

Open dingen maken, het maakt dingen beter

We delen wat we doen als dat kan. Met collega's, gebruikers en de wereld. Code, ontwerp, ideeën, bedoelingen en lessen. Meer mensen is meer feedback is betere diensten.