Wat is de impact van Corona – deel 2

Wat is de impact van Corona op de dienstverlening van de SVB? Je hoort het in deel 2 waarin Mascha Van De Kuit en Tim van Dijk je meenemen in de resultaten van het onderzoek. Wil je weten wat de Sociale Verzekeringsbank heeft geleerd en hoe ook jouw organisatie hiervan kan leren? Luister dan nu naar deze aflevering van De Innovatie Ambtenaar:

Luister via Spotify

Luister via andere platformen

Uitgeschreven tekst van de podcast

Post Corona deel 2 transcript powered by Sonix—easily convert your audio to text with Sonix.

Post Corona deel 2 was automatically transcribed by Sonix with the latest audio-to-text algorithms. This transcript may contain errors. Sonix is the best audio automated transcription service in 2020. Our automated transcription algorithms works with many of the popular audio file formats.

Jeroen:
Dit is de innovatie ambtenaar.

Jeroen:
Het is vrijdagmiddag. Het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast.

Jeroen:
Vandaag gaan we het hebben over het Corona onderzoek en wat de impact daarvan is op de dienstverlening van de SVB. En vandaag hebben bij ons een collega, Tim van Dijk en collega Mascha van de Kuit,

Mascha:
Hoi.

Jeroen:
De vorige keer hebben we net een kort gaat over media. Na en over het Corona onderzoek naar namen. Doen we het nu geen post Corona onderzoek meer, want de tijd van paus Corona, dat duurt nog een hele tijd. En dus laat het gewoon het Corona onderzoek noemen. Wat is de impact van Corona op de dienstverlening van de SVB? Kan je onze luisteraars nog kort meenemen waar we de vorige keer over hebben gehad?

Tim:
Jazeker. In een in een eerdere podcast vorige keer samen met Diana Starmans, hebben we bijna terug gekeken naar wat de reden was van dit onderzoek en wat we gedaan hebben. Even kort kort de herhalend. We zijn eigenlijk van uitgegaan om op drie vlakken onze dienstverlening te onderzoeken. Hoe worden die dienstverlening wordt ervaren door onze klanten? Een aanrader andere. Wat ook de productiviteit en de kwaliteit van onze dienstverlening. We hebben ons uiteraard ook gefocust op de medewerkers. Op die vlak hebben wij onderzoek gedaan. Zijn we cijfers gaan ophalen, zijn we interviews gaan houden? Hebben we een barometer uitgezet om ook intern op te halen? Hoe ervaren jullie dit thuis? En aan de hand van die van die onderzoeken hebben we ontzettend veel binnengekregen. Dat is. Het onderzoek is nu inmiddels twee keer gedaan, dus is de vorige podcast we er volgens mij pas één gehad. Inmiddels hebben we hem ook al een keer herhaald en zijn we inmiddels ook al naar een derde, derde iteratie aan het kijken. Maar vandaag hoop ik dat er wat inzicht kunnen geven in wat in die eerste twee onderzoeken naar boven is gekomen.

Jeroen:
En waarom herhalen we die onderzoeken?

Tim:
Is een goeie vraag uiteraard nu, vooral omdat we merken dat er nog een hoop verandert. En zeker zeker de eerste paar weken ging dat natuurlijk heel hard.

Tim:
Maar we zien dat na de. Zowel de medewerkers als de klanten steeds op een andere manier weer de dienstverlening ervaren en dat iedereen weer door een bepaalde andere emotionele status heen gaat. Deze periode dus zolang er genoeg aanleiding is om al deze inzichten te blijven verzamelen gaan we. Daar gaan we daar zeker mee door. Maar om ook alvast een klein tipje van de sluier op te lichten voor for strookjes, denken wij ook dat het überhaupt nuttig kan zijn om dit type onderzoek de komende jaren door te blijven zitten.

Jeroen:
Corona, ofwel geen Corona kan dus eigenlijk wat bedoel is met B voeren het onderzoek iedere keer op dezelfde manier uit, zodat we het ook onderling met elkaar kunnen vergelijken. Het is niet zo dat een hele andere vraag gaan stellen in grote lijnen wel klopt.

Tim:
Zeker in grote lijnen proberen we de baas hetzelfde te houden. We kijken daarbij uiteraard ook of er kleine verschillen als er details zijn om over een aanleiding is om meer onderzoek te doen of een speciale vraag te stellen.

Jeroen:
Laten we dat uiteraard niet ook naar een is bijzonder handig om het er nu over de resultaten te gaan hebben. En Mascha? Wat vul je op in de resultaten op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid?

Mascha:
Nou, we zijn wel met onze neus op een paar aannames gedrukt die niet bleken te kloppen.

Mascha:
We hadden grote uitdagingen verwacht waaruit continuering van onze dienstverlening aan kwam.

Mascha:
En wij hadden ook verwacht dat er een negatieve impact op de kwaliteit van onze dienstverlening zou zijn. En eigenlijk wat we waarnamen is dat de zeker in de begintijd van Corona, die gezamenlijke grief om beschikbaar te blijven voor de burgers zoveel gezamenlijkheid creëerde dat de beleving van de dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening eigenlijk eerder omhoog ging dan dat het in gevaar kwam. Dat gold eigenlijk zowel voor de dienstverlening naar klanten toe als de interne dienstverlening. Dus voor elkaar klaarstaan idee en uitvoering hand in hand met elkaar gaan. Klant waardering zou eigenlijk tot op de dag van vandaag heel goed gebleven hoog blijven. De ECB heeft altijd al een hoge klant waardering en mag zich rijk rekenen met een hoge klant waardering, maar die blijft ook goed. En ja, natuurlijk hebben wij ook wel op tel een toename van het aantal klachten of meldingen gezien van burgers die zeiden jullie zijn lastig te bereiken. In de beginperiode was dat uiteraard eigenlijk helemaal niet, omdat mensen heel veel begrip hadden voor de beperkte mogelijkheden. Maar hoe langer deze periode duurt, hoe meer verwachtingen eigenlijk weer stijgen.

Jeroen:
De burger verwacht eigenlijk dat het nu al ja, dat dat we de telefoon nu wel weer gewoon zouden kunnen opnemen. Ja ja en.

Jeroen:
En vanuit welke rol zit jij in? Doe je ermee? In dit onderzoek? Waarom heeft u eigenlijk dat jouw persoonlijke interesse?

Mascha:
Ik leid een aantal organisatie, ontwikkel programma's die zich richten op het vergroten van van de leren en verbeterende kwaliteiten van de organisatie.

Mascha:
Dus ik hou me heel veel bezig met sturing met het vergroten volgen van doelstellingen bij het proces analyses, maar ook het welbevinden van medewerkers om in de context van uw organisatie te werken. Dus ik ben van nature altijd geïnteresseerd in veranderingen in onze dienstverlening, processen en welke impact dat dan heeft op onze effectiviteit of onze medewerker.

Jeroen:
Waardering en welbevinden bedoel je? Hoe mensen het vinden om voor de eens mee te werken?

Mascha:
Ja, mensen die in mensen die in staat zijn om rustig en regelmatig en goed gecoupeerd te kunnen werken, vinden het over het algemeen makkelijker om hoge kwaliteit en klant waarde te leveren.

Jeroen:
Ik snap het. En Tim M. Wat voor jou nou het meeste op in de resultaten op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid?

Tim:
Ten eerste vindt maar ook op dat Marcianus zojuist aangaf is dat het dat het allemaal goed door gewoon nog steeds goed uitziet en dat de mensen tevreden zijn over wat de aanbieder is. Dat is altijd goed om te zien. Voor mij. Voor mij persoonlijk vind ik vond ik het vooral ook erg leuk om te zien dat we dus nu als aanvulling eigenlijk op de telefonische dienstverlening mortiervuur dus eventjes uit moet of er beperkt. Onze WhatsApp dienstverlening zou gaan uitbreiden. Waarmee we dus op andere kanalen bereikbaar zijn geweest voor onze klanten en dat die dus ook een hoge waardering kreeg.

Tim:
En dat is natuurlijk natuurlijk erg leuk om te zien, want dat gaat een beetje in tegen alle dingen die we vroeger misschien verwacht hadden. En open dus ook een hoop deuren om om te kijken hoe we daar ook nog beter in kunnen worden. Of hoe het misschien weer andere klanten ook goed zouden kunnen bereiken. Dus dat vond ik een erg mooie en mooie bijvak om te zien dat we daar dus bij aanvang al goed op scoorden, terwijl daar nog steeds ook ruimte voor verbetering is. Dus dat vond ik erg leuk.

Jeroen:
En euh, Masha? Wat viel daarop in? Euh. Als je kijkt naar de resultaten op het gebied van de medewerkers. Tevredenheid?

Mascha:
De medewerker waardering is eigenlijk goed gebleven.

Mascha:
Medewerkers hebben hem eigenlijk.

Mascha:
In de eerste meeting waren er een paar dingen die uitzonderlijk waren. Er waren een paar ansichtkaarten en attenties geweest van de raad van bestuur leden naar medewerkers toe om hun waardering uit te spreken. Die werden heel hoog gewaardeerd en dat zagen we niet alleen in de medewerker waardering, maar ook omdat allerlei medewerkers op klinkt in de post zoveel gingen doen dat ze zo trots waren op de ECB en dat ze daar onderdeel van waren. Wat we in die periode ook zagen was dat mensen echt collectief hun schouders eronder zetten om het succesvol te maken en dat we ook hier een aanname moesten bijstellen. Waar we vroeger dachten dat een heel deel van onze collega's beperkt digitaal vaardig zou zijn, dat in een week tijd iedereen zijn thuis werkplek op orde had, digitaal meedeed, Skype teams allemaal oppakten, etcetera. En ondertussen zitten we natuurlijk niet meer in een sprint, maar in een soort duurloop wedstrijd en in de tweede meeting kregen we ook wel zicht op nieuwe uitdagingen, want mensen gaven aan vaker fysieke klachten te ervaren, omdat ook die thuiswerk plekken natuurlijk nog lang niet zo ergonomisch zijn ingericht als de kantoorwerk plekken. Dus daar zijn we ook gelijk actie gaan ondernemen. En ook nu en dat zal weer het aandachtspunt zijn. Ook in het volgende medewerker waardeer ING's onderzoek wordt er nog steeds een beroep gedaan op die duurloop capaciteiten. En voorlopig teren wij nog niet terug naar kantoor. Merk je dat het ook echt wel iets doet met het welbevinden van medewerkers? In ieder geval krijgen we daar signalen van, maar dit onderzoek zou dit onderzoek niet zijn als ze dat vervolgens ook feitelijk proberen te maken.

Jeroen:
Zo zal zo'n duurloop moet ik toch meteen aan Tim denken, want die heeft in het verleden regelmatig marathons en triatlons geurige gelopen. Tim V. Voelde dat ook zo dan dat het nu een beetje van een sprint naar een duurloop gaat.

Tim:
Na om je, om je, om je gelijk toch even te corrigeren kijk regelmaat als je twee keer het allebei twee keer na elkaar avernas. Vandaar gaat het van een sprint naar een duurloop. Ja, dat denk ik wel. En ook nog eens een duurloop waarvan we niet weten waar de finish ligt. Dus dat je moet kijken wanneer je en wanneer je meest energie geeft. Maar ja, dit duurt natuurlijk nu wel langer en dat nadert. Denk dat we daar straks ook nog wel snel op terugkomen. Is dat je ook al verschil gaat zien in hoe mensen het ervaren? Een aantal van de dingen waar we het nu over hebben, dat zijn dingen die ook we hebben opgehaald in april. Tweede onderzoek was in juni. Het derde onderzoek zal nu binnenkort gaan beginnen bij de medewerkers. Ik ben heel benieuwd naar wat de nu in september oktober opgegeven gaat worden. Daarna mijn wawa, waar we aan het begin bijvoorbeeld nog nog een hele opvallende. Ook vorige keer vond ik dat de meeste collega's juist aangaven dat ze meer nabijheid bijvoorbeeld ervaarden van de leidinggevenden en de directie. Na onder andere door attenties, maar ook doordat leidinggevende over het algemeen zo bewuster contact zochten om veel vaker aanwezig konden zijn, ben ik heel benieuwd in hoeverre dat nu een half jaar, nu weer over de automatismen zou worden. Of dat nog steeds zo gaat. Het zijn dus. Daarbij werden.

Tim:
Ik denk dat ACB daar goed op openingszet gesprongen toen veel leidinggevenden die rol goed hebben gepakt. Ik ben heel benieuwd wat daar de. De ontwikkeling op gaan gaan blijven. Het gaat nu toch denk ik wel maar wat veranderen.

Jeroen:
En wat zag je daarom verschil tussen de eerste en de tweede metingen?

Tim:
Na de eerste werd het meer uitgesproken. Dus ik kan me nu hebben niet bewust een verschil dat het daarin hoger of lager cijfer voor is gekomen. Er geen significante verschillen, maar de eerste keer kwam het heel duidelijk naar voren en de tweede keer is het eigenlijk niet duidelijk naar voren gekomen. Dus dat is voor de feiten nu iets over kan zeggen. Daar blijft het nu nog even bij, maar het zou goed kunnen dat hij in een volgend onderzoek weer wat meer focus op komt leggen.

Jeroen:
Het zou hetzelfde zijn dat bijvoorbeeld de raad van bestuur iedere maand een kaart stuurt. De eerste twee keer of de eerste keer in het onderzoek goeiendag. En daarna is het aan hoe je niks meer over die kaart komt.

Tim:
Ook al moet je, dan moet de kaart steeds extremer worden.

Tim:
Er is dan een begin is natuurlijk een leuk kaartje en op een geheime tanda komt er een boek bij zitten of een nieuwe goede elpee.

Jeroen:
Of dan krijgt u krijgen met klachten hij. We hebben geen kaart gehad.

Tim:
Kan ook nog.

Jeroen:
Ja, en maar Mascha, als je kijkt naar de bus, naar de verschillen in de metingen die we nu hebben gedaan. Wat is nou dan het meest opgevallen?

Mascha:
En wat mij het meest bijblijft? Ik ben ontzettend trots over de kwaliteit en niveau van 1 van productiviteit die we weten te handhaven. Toch wat ingewikkelder. Periode.

Mascha:
Ik ben ook onder de indruk van de korte tijd waarin er stappen zijn gezet op interne samenwerking die blijvend impact lijken te hebben.

Mascha:
En daar zijn eigenlijk is de continuïteit van cijfers is verrassend an sich en dus dat je schijnbaar zo veerkrachtig bent als organisatie en als collectief van mensen dat je ze zulke grote heftige impact, volle veranderingen toch zo adequaat met elkaar kunt incasseren. Dat geeft wel te denken over implementatie, strategie of over verandering strategie voor de toekomst. Want ook als SVB hebben we natuurlijk nog behoorlijk wat ambitie op ons. Hoewel we behoorlijk wat ambitie om nog meer te kunnen betekenen om in het sociale zekerheid en schijnbaar kunnen we dus nog een hele hoop extra doen.

Ja, want wat je vaak hoort ook zeker onder in deze tijd van Corona onder druk wordt alles vloeibaar. Maar wat ik kon zeggen is het dus vloeibaar geworden. Maar het blijft ook vloeibaar.

Mascha:
Waarbij ik wel gelijk een kanttekening wil maken. Want die de druk die Corona en de corona maatregelen uitoefenden op het systeem werd niet betwist. Dat was er en dat hadden we te accepteren. De afgelopen periode hebben we natuurlijk ook gezien dat de beperkingen wat afnamen en dus ook de de de druk wat afnam om ander gedrag te laten zien. Daar hebben we wel van geleerd dat je als organisatie goed moet nadenken. Als jij het veranderde gedrag niet stand wil houden en de druk van Korona neemt af, is er dus een ander soort kunstmatige druk nodig om het nieuwe gedrag in stand te houden. Want de de oude routines zijn zo goed geoefend dat het daar weer gebruik van maken veel meer voor de hand ligt dan in het nieuwe routines te blijven.

Tim:
Dus wel met haar ex machina Massada, een hele snelle groei goed. Goed punt maakt dat het ook dat het ook iets is. Denk als we vooruitkijken, maar waar wij ook willen willen gaan ondersteunen.

Tim:
Want met de veerkracht is is dus heel sterk. Maar die veerkracht terug. Die kan dus ook groot zijn. Wat is echt? Wat betekent dat? En ook al denk ik dat wij op sommige vlakken snel hebben geschakeld naar initiatieven die eigenlijk nog sneller op geacteerd moet worden. Dus als we hebben best wel proberen uitgebreid alle cijfers boven water te halen. Maar ja, we hebben misschien ook al moeten concluderen dat we met een beperkt gedeelte van de cijfers misschien maar op 60 procent toch al wel besluiten moeten gaan nemen. Dus we doen het snel, maar het kan altijd denk ik nog sneller om om nog meer van die vooruitgang vast houden.

Jeroen:
Maar interessant klinken.

Tim:
Ik heb nog een aanvulling. Na wat, wat, wat?

Tim:
Dat is het leuke ook van het onderzoek dat we hebben gedaan door de verschillende dingen te combineren de medewerkers, de klant en de productiviteit. Is dat je bijvoorbeeld in het tweede onderzoek naar voren zag komen. Van die kwaliteit is dus wat Sepp is dus hoog. En we gaan onderzoeken van Okay in uitgebreide interviews, ook met wat medewerkers van Okay. Hoe gaat het dan bij jullie? Vinden jullie het ook heel erg leuk? Is er een relatie te vinden tussen het werkplezier dat die mensen hebben en het niveau van de dienstverlening? Dat is wel grappig dat je dat soort aanleidingen dus nu krijgt en dus ook type onderzoek naar kan gaan doen. En dan blijkt inderdaad dat die mensen die laaiend enthousiast zijn over deze vorm van dienstverlening. Tuurlijk komen er ook weer tips uit om dat nog aan te passen. Maar dat vond ik ook wel heel grappig om te zien. Niva in het tweede onderzoek van hij we hebben die cijfers kunnen combineren en daarbij nieuwe dingen uit uit opgehaald, waardoor naar BACnet zegt waar uit blijkt dat de degenen die dus via wat dienst alleen doen daar zeer, zeer tevreden. Ook zijn er extra plezier en dus.

Jeroen:
Dus de klanten waarderen het heel erg. Maar de medewerkers ook. En dan komen er nou punten uit dat onderzoek dat medewerkers zijn gevonden. Wat ze dienstverlenend werkt heel goed. Alleen niet misstaan op dingen in en dat bekijken. Hoe kunnen we daar nu iets mee?

Tim:
Zeker, die punten zijn er zeker. Het kantoor dit is echt vanuit de crisis ingeschoten en daar zijn natuurlijk absoluut ruimte voor voor verbeteringen.

Tim:
En volgens mij worden daar zeker ook stappen op opgezet. Dat zijn dat zijn verb verbeter stappen om het werk gewoon efficiënter en makkelijker te maken.

Jeroen:
Maar dat zou nooit zijn aangekomen. Vervolgstappen? Misschien mirabrug je ook meteen als je nu kijkt wie je zijn overnamen. We gaan het onderzoek gaan we nog een derde keer doen, maar ze zitten voor de rest nog een vervolg in.

Tim:
Ja, dan raak je ook een. Dat is ook weer een hele goede vraag. Jeroen, naar het vervolg van het onderzoek zijn. Wij zijn ooit gestart met dit onderzoek, met de op met de missie. Wat willen wij als SWB vasthouden?

Tim:
Uit de periode die nu is? Dat was de hoofdvraag. Daarbij hebben we onszelf heel kritisch ook voorgehouden van. Laten we vooral geen aannames doen over wat we denken dat er is. Maar laten we eerst gaan onderzoeken wat er daadwerkelijk verandert in deze tijd. Nadat hebben we nu een gedurende best wel een tijdje gedaan en de inzicht uit opgehaald, waarbij we overigens ook hebben gemerkt dat daar wat Rayen voor collega's voor nodig hadden en heel veel cijfers daarvan ook al beschikbaar waren.

Tim:
Het advies van ons blijft sowieso om deze cijfers multidisciplinair. Is vanuit al die drie gebieden te blijven ophalen en voor ons worden denk ik nu uitzoeken. Van licht ligt de meeste toegevoegde waarde vanuit dit postcrania team in het daadwerkelijk doorzetten van dit onderzoek? Of gaan we kijken of we kunnen ondersteunen bij het nemen van maatregelen? Daar ligt voor ons een belangrijke vraag voor de komende tijd. Ook kunnen wij effectief waarden kunnen blijven toevoegen.

Jeroen:
En als je nu kijkt naar en vanuit New VVEM hebben we natuurlijk ook het doel om de dienstverlening naar de burger continu te verbeteren van nu, maar ook in de toekomst. Chia de nu ook een kans om vanuit dit onderzoek met innovatieve projecten te kunnen starten.

Mascha:
Ja, goed, zo Mascha, dus dat de zoo altijd de beste is als je vanuit een innovatief team en vanuit de derde noemde, de dienstverlening is mensen allebei kansen ziet.

Tim:
Ja, dit kan zijn zeker. En ik? Ik hoop dat we daar de komende tijd samen invulling aan kunnen gaan geven om bijvoorbeeld met wat. Maar er zijn ook nog genoeg andere voorbeelden. Ze verzinnen ook gewoon eens uit te proberen hoe dit, hoe dit gaat en wat. Wat je dus nu gewoon in de praktijk hebt gezien is door snel dingen aan te passen, direct te gaan meten wat de klanttevredenheid daarover is. Soms gewoon voor verrassingen komt te staan. En het virus ook kunt zeggen van we gaan het eerst aanbieden en we gaan daarna. We leren hoe het nog beter kan. Want dat is denk ik ook wel iets wat wat het geleerd heeft. Hebben ook die dingen aangeboden die nog niet af waren. Die er voorwaarden bij toegevoegd en in de loop verbeterd zijn. En dat is natuurlijk fronst vanuit als innovatief team, gezien de de aanpak waar je voor moet kiezen.

Mascha:
En ik denk ook wel oprecht dat waren wij. Sterker nog, een klein jaar geleden zijn wij is het gesprek begonnen over beeld bankieren als we onszelf dan ook maar zo'n bank noemen in de klanten interactie. Dat was eigenlijk toen nog onbespreekbaar. Maar de hele Corona periode heeft zoveel eigenlijk op z'n kop gezet. Dat gesprek over het beeld communicatie met onze klanten nu helemaal niet meer vloeken in de kerk is. En daarin helpt deze tijdgeest ons ook wel om een angel om dingen te lanceren die eerder eigenlijk nog buiten het fors stellingbouwer mogen lagen.

Jeroen:
Nou ja, dat het beeld dat beeld bankieren. Dat hebben we heel veel jaren geleden al een keer gedaan met een kantoor in Deventer. En de conclusie onderaan de streep was nou, we zijn daar eigenlijk met z'n allen.

Jeroen:
Zowel de ECB als de burgers als gemeente zijn het niet klagen, want het is nog niet heel normaal niet te doen. Maar nu merken we dat het allemaal heel normaal is. Het is ook wel weer een stap, die heb ik dus nooit kunnen gaan zetten.

Jeroen:
Ja. Nergens mag zo'n gravend Dore en Masses. Hoe ziet voor jou het het vervolg trouwens?

Mascha:
Ik sluit me aan bij wat Tim zegt, dus we zijn voor een deel ook in gesprek met onze collega's die bijvoorbeeld regulieren voor rapportages. Zorgen over hoe ga je op een meer permanente basis die perspectieven steeds ontsluiten? Het werken vanuit hypotheses heeft ook gebleken heel goed te werken. Brengt veel energie los, dus ook daarin zijn we in gesprek over hoe we dat veel meer kunnen borgen. Voor een deel zullen wij denk ik ook onze energie gaan richten op het impakt helpen meten en het mogelijk maken van de initiatieven die uit onze adviezen komen. En ook een aantal dingen te stutten die zijn ontstaan in de Couronne periode, maar die nog heel fragiel zijn. Dus om een heel concreet voorbeeld te noemen. Er zijn digitale samenwerkingsverbanden ontstaan over alle locaties van Groningen tot Roermond heen.

Mascha:
Van teamleiders die op wekelijkse basis nu samen aan het werk sturen, wat eerder niet mogelijk was omdat er altijd gevoeld werd dat er dan gereisd moest worden. En dat was zo'n tijds investering dat hij niet gemaakt werd. Nu zitten mensen dagelijks of wekelijks bij elkaar. Vanuit het hele land. Dat is een waanzinnige doorbraak, gewoon een manier van werken. Maar hij is nog wel heel fragiel, dus op het moment dat wij nu weer vaker naar kantoor kunnen, is alles wat er aan zou zien te komen. Dan moet dit ook al stevig gestut worden om in stand te blijven houden. Nou, daar zullen wij ook wat energie opzetten.

Jeroen:
Nou ja, want ik kan me voorstellen dat je niet zo makkelijk van Groningen naar Roermond gaat reizen. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat je deze manier van werken in tact houdt op het moment dat je binnen kantoor gaat. Want in een vergadering met een gedeeltelijk mensen die op kantoor zitten en gedeeltelijk mensen die thuis zitten voor een ander kantoor, is altijd heel lastig. Alleen ik kan me voorstellen als één teamleider er in Groningen zit, een ander in Roermond. Zitten ze allebei op kantoor. Ja, dan scheelt het niet heel veel. Of je thuis of op kantoor zit?

Jeroen:
Nee, behalve dan de Kouvelis. Want anders.

Mascha:
Precies? Ja euh.

Jeroen:
Hebben jullie er verder nog iets toe te voegen œuvre over dit onderzoek dat gedaan is of dat je zich na. Dit hebben we toch maar meegenomen wat van tevoren niet hadden gedacht.

Mascha:
Wat ik wel waar ik verrast door was. Onze collega's van IT zijn echt. Die hebben zichzelf niet overtroffen, maar tot de macht 2 ongeveer overtroffen. Als je de afgelopen periode kijkt hoeveel incidenten en problemen zij hebben verholpen. Waarbij ze gewoon dezelfde snelheid hebben weten te hanteren als die eerder geboden werd.

Mascha:
Dat vind ik wel waanzinnig. En jawel, een prestatie van formaat. Uhiw.

Mascha:
Die is, maar wel heeft indruk op mij gemaakt.

Jeroen:
En ze zitten daar ook nog punten in dat je zegt naar daar moeten we ook nog wat. Wat wij werkzaamheden verrichten omdat het nu helpt om te stutten omdat het fragiel is?

Jeroen:
Of zeg je. Daar heb ik echt wel het gevoel dat het heel stabiel is.

Mascha:
Daar heb ik met de collega's van IT wel gesprekken gevoerd over hoe je die positieve impact die daarvan heeft die dat heeft gehad en die dat heeft uitgestraald. Hoe je die nu benut om ook stappen te zetten op een aantal taaie onderwerpen waar ze al langere tijd mee worstelen.

Jeroen:
Ik snap het Elder. En Tim, ben jij nog iets toevoegen?

Tim:
We hebben nu een aantal een aantal dingen heel erg benoemd. Ik zat heeft te reflecteren op wat hebben we hier gezegd?

Tim:
Niet met podcast wat mij opviel en dat hebben we ook wel degelijk als als als onderzoek variabelen meegenomen is dat we ook hebben gekeken naar de bepaalde duurzaamheidsbeleid doelstellingen van de organisatie. Daar zijn uiteindelijk in de rapportages is daar minder over naar voren gekomen dat degelijk draagt. Het Tash werkte daar natuurlijk aan. Beide lijkt mij lijkt me evident. Ik denk dat we wel merken dat dat aan het begin van het onderzoek daar minder bij stilgestaan werd. Was dat een soort van? Toch was het een bijvangst van van het overleven van van wat we nu allemaal moeten doen. En dat je nu alweer bij het meer begint te merken dat ook al mensen beginnen te zien van het begin echt alweer mee te tellen als als als cijfer waar we stiekem toch ook al een heel stuk positiever op zijn gaan scoren. Er is ook een hele belangrijk om vast te houden. Je merkt al dat dat binnen de organisatie echt veel aandacht heeft. Het duurzaamheid en dat op deze manier natuurlijk wel. Zo zijn ook een grote stap vooruit gezet.

Jeroen:
En een goeie duurzaamheid dan een noemt. Het nog verder uitleggen bedoel je dan de impact op het milieu?

Tim:
Of Duursma impact op milieu, met name CO2 uitstoot is de directe uitstoot die wij als organisatie daarbij hebben is Tuuk.

Tim:
En ook de indirect door de reis beweging is natuurlijk en Norma enorm afgenomen. En ja, daar hebben we als organisatie ook ambitieuze doelstellingen op die we vanuit hier in ieder geval goed voor een goed vervolg kunnen geven. De stad zijn ook dingen die ik in de eerste crisis niet de prioriteit nummer 1 hebben gehad, maar je merkt wel het die nu naar boven komen.

Tim:
Daardoor pak ook ja ja, wat natuurlijk ook maar interessanter zelfs verlopen. Zoals het er nu naar uitziet blijven we voorlopig nog thuiswerken.

Jeroen:
Maar ja, nee, de temperatuur buiten moet wat lager.

Tim:
De kachels moeten waarschijnlijk meer gaan branden en de meeste mensen hebben toch nog gas en moeten we normaal Reinking houden. Niet denken van namen, maar maken minerals bewegingen. Maar ja, we gaan toch wel wat extra gas verstoken?

Tim:
Ja ja, en je krijgt nieuwe uitdagingen ook weer straks van houdt. Gaan we het kantoor verwarmen of niet? Al het uberhaupt? Kunnen we één verdieping uitzetten? Vriezer?

Tim:
Dat zijn, dan hebben wij nog op. In Amstelveen heb ik waar wij normaal zitten de mazzel dat we maar vier verdiepingen hebben. Dat is nog met de trap nog te doen. Maar wat nou als je naar de 15de moet? Ja, dat zijn de uitdagingen die er straks al aankomen.

Jeroen:
Ja, nou dat. Dus voorlopig zijn we nog niet klaar. Nee, dat is mooi. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor deze podcast. En mocht je na nog een vraag hebben. Mail ons op podcast en nu aan een review Achterhoek en een podcast. En dan zijn we er over twee weken opnieuw een mens. Een kilo van zo'n fijn weekend van hetzelfde. Dankjewel voor luisteren van hetzelfde.

Automatically convert your audio files to text with Sonix. Sonix is the best online, automated transcription service.

Sonix uses cutting-edge artificial intelligence to convert your mp3 files to text.

Sonix takes transcription to a whole new level. Here are five reasons you should transcribe your podcast with Sonix. Automated transcription is getting more accurate with each passing day. Sonix converts audio to text in minutes, not hours. Create and share better audio content with Sonix. Lawyers need to transcribe their interviews, phone calls, and video recordings. Most choose Sonix as their speech-to-text technology. Sonix has the world's best audio transcription platform with features focused on collaboration. Automated transcription is much more accurate if you upload high quality audio. Here's how to capture high quality audio.

Sonix uses cutting-edge artificial intelligence to convert your mp3 files to text.

Sonix is the best online audio transcription software in 2020—it's fast, easy, and affordable.

If you are looking for a great way to convert your audio to text, try Sonix today.

begripvolle ambtenaar
Deel dit artikel