Wat betekenen wij voor anderen? Veranderen onze innovaties iets aan de samenleving, aan het leven van mensen? Maken we onze klanten gelukkig, en wordt de wereld een beetje beter van ons werk? Kortom, wat is onze impact?