Hoe kunnen we je helpen?

Team canvas

Creëer overzicht van het team en hoe het project zal beginnen. Wijs rollen toe en maak gebruik van de kracht van de deelnemers.

Samen sterk starten

Doelstelling: Creëer eenheid en duidelijkheid in het team aan het begin van het project.

 

Werkinstructie kort

 • Duur: 45 – 60 minuten
 • Complexiteit: 3/5
 • Groepsomvang: 2 – 15 deelnemers, versimpel waar nodig bij grote groepen

Introductie

Of je nu begint aan een design sprint of een innovatieproject, er is vrijwel altijd een nieuw tijdelijk team met leden van verschillende afdelingen, functies, vaardigheden en ambities. Het doel van het teamcanvas is om aan het begin van het initiatief duidelijkheid te verschaffen en richting te geven om aan het werk te gaan.

Het canvas biedt inzicht in elkaars rollen en intenties van het initiatief. Het geeft ook inzicht in contextuele aspecten zoals energie, problemen en obstakels. De duidelijkheid, energie, inzichten in werkvoorkeuren en de psychologische veiligheid die dit canvas mogelijk maakt, zullen de resultaten van het project verbeteren.

Wat is het?

XX

Wanneer gebruik je het canvas?

xx

Waarom een canvas?

xxx

Hoe gebruik je het canvas?

xxx

Hoe werkt het Canvas?

x

 1. Teamleden: Wie zitten er in het ‘reuzenrad’ en wat brengen ze mee? Wat is hun specialiteit, functie en superkracht?
 2. Voorkeur werk: Werk je liever aan het potentieel, de oplossing, het resultaat of koester je het geheel?
 3. Rollen: Wie stuurt? Wie navigeert? Hoe bepaalt het team de richting? Hoe neemt het team beslissingen?
 4. Verwachtingen: Wat verwachten teamleden van elkaar om samen een succesvol team te vormen?
 5. Problemen: Wat doe je als er problemen zijn?
 6. Obstakels: Wat houdt het team tegen om het doel te bereiken?
 7. Energiebron: Wat geeft energie aan de groep? Wat motiveert iedereen?
 8. Naam: Hoe heet het team en wat is het motto?
 9. Doelen: Wat wil het team bereiken? Wanneer is het werk een succes?

Eenvoudige stapsgewijze instructie

Dit is geen strikt voorschrift, maar een voorbeeld dat je kunt gebruiken en aanpassen aan je eigen werkwijze en werkomgeving.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat jouw (ja, jij als facilitator!) Teamcanvas een goede werkomgeving heeft: een goed georganiseerde workshop of werkvorm met een opdrachtgever, geschikte deelnemers en een duidelijk doel en gewenst resultaat.

Pas dit canvas direct toe na de opening, of maak het zelfs de opening.

Checklist

 • Uitnodiging: tijd, locatie, thema/opdracht, vraag of inspiratielink
 • Ruimte: groot, comfortabel, anders ingericht dan normaal, met whiteboards etc.
 • Materialen: muren voorbereid met het canvas en andere benodigdheden, stiften, post-its
 • Welkomstdrankje, koffie, thee, water
 • Controle: 30 minuten van tevoren het draaiboek doornemen met de mede-facilitator/opdrachtgever of met jezelf om te controleren of alles klaarstaat

Opening

Begin met een introductieronde waarin iedereen zich voorstelt met naam en functie/rol. Stel ook een vraag waarbij mensen iets persoonlijks kunnen delen, maar die niet direct gerelateerd is aan het thema of het probleem dat we gaan oplossen. Doe dit het liefst staand of zittend in een cirkel en vermijd tafels. Zorg voor een ontspannen, goed voorbereide en leuke sfeer.

Daarna verwelkomt de opdrachtgever en vertelt waarom we hier zijn en wat zijn/haar verwachtingen zijn voor de sessie. Geef ook aan wat hij/zij hoopt te zien, zonder te veel details te geven, alleen aspiraties. Daarna geeft de facilitator uitleg over de agenda en doelen van de sessie. Benoem ook specifiek het teamcanvas. Eindig met de vraag of iedereen met je mee wil gaan op deze “reis”. Wacht op een bevestiging van iedereen.

Introductie van het Teamcanvas

Nodig iedereen uit om rondom het teamcanvas te gaan staan. Leg uit wat het canvas is en wat iedereen gaat doen: “Dit canvas helpt ons om een hecht en effectief team te vormen dat goed kan samenwerken. In 4 rondes beantwoorden we de vragen op het canvas. Na elke ronde reflecteren we kort op wat we samen hebben opgeschreven.” Vraag of het duidelijk is en beantwoord eventuele vragen. “Klaar om te beginnen?” Wacht op “ja!” en deel post-its en pennen uit.

Eventueel kun je naast het canvas de 4 rondes op het whiteboard schrijven.

Opdracht ronde 1: Met wie gaan we naar de kermis? (1, 2)

Schrijf op een post-it je naam, je functie en jouw speciale vaardigheid. Plak je post-it in het kermisrad op basis van jouw voorkeur: werk je liever aan het potentieel, de oplossing, het resultaat, of hecht je waarde aan het geheel?

Iedereen heeft een voorkeur die kan verschillen per persoon en per team. Bijvoorbeeld, innovators hebben vaak een voorkeur voor het potentieel, terwijl programmeurs of analisten vaak een voorkeur hebben voor de oplossing. Verkopers richten zich meestal op het resultaat, terwijl anderen waarde hechten aan het geheel. Plak je post-it in een van de vier kwadranten zonder er te veel over na te denken.

Geef de groep 5 minuten de tijd voor deze ronde en vraag ze om voor te lezen wat ze hebben opgeschreven terwijl ze het ophangen.

Bekijk wat er is geschreven en waar het hangt. Vraag om observaties en stel verhelderende vragen. Benadruk de rollen van de deelnemers, facilitator en eventuele opdrachtgever. Maak duidelijk wie de beslisser is bij impasses tijdens het project. Schrijf de rollen op het canvas naast de namen.

Opdracht ronde 2: Hoe gaan we samenwerken?

Voor deze oefening gebruiken we vier post-its. Schrijf op de eerste post-it wat je gaat doen als er problemen zijn. Schrijf op de tweede post-it wat het team tegenhoudt om het doel te bereiken. Schrijf op de derde post-it wat energie zal genereren in de groep. Schrijf op de laatste post-it wat teamleden van elkaar kunnen verwachten om samen een succesvol team te vormen.

Geef de groep 5 minuten de tijd voor deze ronde en vraag ze om voor te lezen wat ze hebben opgeschreven terwijl ze het ophangen.

Bekijk vervolgens wat er is geschreven en waar het hangt. Vraag om observaties. Oordeel niet en zorg ervoor dat iedereen alleen ziet en inzicht krijgt in de groep. Stel verhelderende vragen. Indien nodig, groepeer de post-its.

Opdracht ronde 3: Naam en motto

Vertel de deelnemers dat tijdens de vergadering, sessie of sprint een naam hoort bij het tijdelijke team dat gevormd wordt. Vraag hen om een naam te bedenken en op te hangen. Als er al een naam is, vraag hen dan ook om een motto te bedenken. Neem ongeveer 5 minuten de tijd hiervoor. Bespreek de resultaten en als er geen duidelijke keuze is, laat iedereen dan stemmen. Geef iedereen één sticker en laat hen stemmen op hun favoriete naam of motto.

Sluit af door de naam of het motto aan te kondigen. Gebruik dit vervolgens tijdens de rest van de sessie.

Opdracht ronde 4: Waar gaan we voor?

Elke sessie, vergadering of sprint heeft een doel. Laat de deelnemers dit doel in deze oefening verwoorden. Het doel moet duidelijk zijn en iedereen moet kunnen bepalen of het een succes is.

Zorg ervoor dat het doel helder is voor jou en de opdrachtgever, en dat het goed is gecommuniceerd in de uitnodiging en de opening van de sessie. Denk na over het resultaatpad en hoe het doel bijdraagt aan volgende stappen. Plaats de doelen in het perspectief van een passend einddoel of resultaatvisie. Betrek de opdrachtgever en bespreek zijn/haar mandaat en prioriteit. Weerstand in de groep kan op dit moment naar voren komen, maak dit bespreekbaar.

Neem ook voor deze opdracht 5 minuten de tijd. Vraag ze om voor te lezen wat ze hebben opgeschreven terwijl ze het ophangen.

Bekijk wat er is geschreven en waar het hangt. Vraag om observaties. Houd de bovenstaande punten in gedachten. Oordeel niet en zorg ervoor dat iedereen de groep alleen ziet en begrijpt. Stel verhelderende vragen. Groepeer indien nodig.

Afronding

Stap even terug met de groep en benoem dat er goed werk is geleverd. Vraag anderen om dit te bevestigen. Vraag vervolgens aan iedereen om het canvas te tekenen en maak een foto met de groep ervoor en een zonder. Benoem dat dit ons team bezegelt. Stuur de foto rond en hang hem aan de muur.

Verwijs gedurende de sessie en op geschikte momenten terug naar het canvas. Bijvoorbeeld wanneer er energie nodig is of wanneer er problemen optreden.

Veel succes en plezier ermee!

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.