Hoe kunnen we je helpen?
Print

Challenge canvas

“Gaan we ervoor??”

Doelstelling

Verken snel en grondig het vraagstuk om te bepalen of het de moeite waard is om er een project van te maken.

Factsheet

  • Duur: 15 minuten – meerdere dagen, afhankelijk van de situatie
  • Complexiteit: 4/5
  • Groepsomvang: 1 – 6 deelnemers
challenge-canvas 2023

Introductie

Voordat je aan een innovatieproject begint, is het belangrijk om te weten wat het probleem of de uitdaging is en of innovatie geschikt is om dit op te lossen. Om dit te ontdekken, moet je dieper ingaan op het bestaande probleem, de uitdaging of het idee.

Vaak krijg je vragen vanuit de organisatie waarbij de oplossing al bekend is. Bijvoorbeeld:

‘Hoe kunnen we Kinderbijslag draaien op een Blockchain?’

In deze vraag zit de oplossing al verweven, namelijk het proces van Kinderbijslag op een blockchain laten draaien. Maar wat is het daadwerkelijke probleem? Waarom moet dit proces veranderd worden? En waarom op een blockchain? Als je deze vraag zo zou aanpakken zonder het onderliggende probleem verder uit te diepen, loop je het risico dat de oplossing niet aansluit bij de behoeften van eindgebruikers en dat het daadwerkelijke probleem niet wordt opgelost.

Daarom is het belangrijk om altijd het daadwerkelijke probleem helder te krijgen. Wat is de vraag achter de vraag? Welk probleem ligt eraan ten grondslag? Waarom is dit een probleem? Of wil je iets leren van de technologie blockchain? Het onderliggende probleem kan bijvoorbeeld zijn dat burgers niet snel genoeg weten waar ze recht op hebben.

‘Hoe kunnen we burgers sneller laten weten waar ze recht op hebben?’

Deze vraag bevat nog geen oplossing en biedt ruimte voor onderzoek en innovatie. De oplossing is niet per definitie het herinrichten van een proces op een nieuwe technologie, maar kan van alles zijn.

Wat is het Challenge canvas?

Zie het Challenge Canvas als een hulpmiddel bij een zeer uitgebreide intake op een vraagstuk. Organiseer een sessie om samen met de aandrager van het probleem/vraagstuk/idee en de (potentiële) opdrachtgever het Challenge Canvas stap voor stap te doorlopen. Ga je vanaf dit Challenge Canvas een innovatieproject starten? Dan is het Challenge Canvas een ideale tool om gedurende je project alle wijzigingen en updates in bij te houden. Maak het levend! Alles op één plek, kort, bondig en in één canvas overzichtelijk. Je doorloopt 8 stappen om uiteindelijk het probleem/vraagstuk/idee helder te krijgen.

Wanneer gebruik je het Challenge canvas?

Je gebruikt het Challenge canvas aan het begin van je innovatieve project en het canvas blijft gedurende het hele project bij je. Het canvas zorgt ervoor dat je altijd kunt laten zien met welke uitdaging je bezig bent, en dat iedereen het begrijpt.

Waarom een Challenge Canvas?

Het Challenge Canvas helpt je om de juiste vragen te stellen en duidelijk te formuleren wat de uitdagingen zijn van een project. Achter een initiële vraag zit vaak veel informatie en inzicht verborgen. Dit is handig voor zowel mensen die problemen willen oplossen als voor mensen die innovaties willen bedenken. Samen kun je het probleem verkennen, de context begrijpen, de bestaande bronnen onderzoeken en kijken naar wat eerdere oplossingen hebben opgeleverd. Je beschrijft ook de doelgroep die last heeft van het probleem en de partners die je nodig hebt om het probleem samen verder te onderzoeken en op te lossen.

Uiteindelijk kun je met het invullen van het Challenge Canvas nadenken over de rollen en het gedrag van de mensen die je nodig hebt om het probleem op te lossen en een geschikte aanpak te bedenken. Als je dit allemaal in kaart hebt gebracht, kun je bepalen of het vraagstuk geschikt is voor een innovatieproject en of de Novum-manier van werken, design thinking en de lean start-up methode nuttig zijn.

Misschien merk je na het invullen van het Challenge Canvas dat er een andere aanpak nodig is om het vraagstuk aan te pakken. De inzichten die je hebt opgedaan zijn dan nog steeds waardevol en kun je delen met de organisatie.

Hoe gebruik je het Challenge canvas?

Je kunt het canvas op elke gewenste manier invullen. Begin met het invullen van de vakjes waarvan je al informatie hebt en vul daarna de resterende vakjes in.

Hoe werkt het Challenge Canvas?

Het Challenge Canvas is een hulpmiddel om een probleem/idee uitgebreid te bespreken. Je begint door een vergadering te organiseren met degene die het probleem/idee heeft en de (potentiële) opdrachtgever om samen het Challenge Canvas stap voor stap door te nemen. Als je vanuit dit Challenge Canvas een innovatieproject start, dan is het een handige tool om alle wijzigingen en updates bij te houden. Houd het levend! Alle belangrijke informatie wordt op één plek kort, bondig en overzichtelijk samengevat in één canvas. Doorloop de stappen om uiteindelijk het probleem/idee duidelijk te krijgen.

Idee/Probleem

Start met het idee of probleem dat verder onderzocht moet worden. Wat is er aan de hand? Welk probleem is er en waarom is dit een probleem? Hoe groot is het probleem? Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het probleem.

Doelgroep

Beschrijf voor wie je het doet. Wie hebben het probleem? Hoe weet je dat? Wat maakt deze groep mensen uniek? Wat weet je al over hen en wat zijn slechts veronderstellingen? Hoe groot is de groep? Overweeg het maken van subgroepen als de doelgroep erg groot is. Het beschrijven van de doelgroep is belangrijk voor een mensgerichte aanpak.

Gewenst effect

Kijk naar de toekomst: wat gebeurt er als het probleem is opgelost? Welke verandering zal er merkbaar zijn? Maak een inschatting van de gewenste situatie. Een gewenst effect is niet hetzelfde als een gewenste uitkomst. Een uitkomst is het directe gevolg van een verandering, terwijl een gewenst effect het indirecte gevolg is. Het gewenste effect kan kwalitatief (zoals meer vertrouwen) of kwantitatief (zoals een hogere klanttevredenheidsscore) zijn.

0-Scenario

Wat gebeurt er als er niets wordt gedaan? Hoe ziet het probleem er dan in de toekomst uit? Welke trends zullen er ontstaan? Houd rekening met andere factoren die het nul-scenario kunnen beïnvloeden. Het schetsen van het nul-scenario laat de waarde van een oplossing zien.

Partners

Met wie ga je samenwerken om het probleem op te lossen? Wie heb je nodig? Denk breder dan alleen ketenpartners en ministeries, bijvoorbeeld aan organisaties zoals het NIBUD, ouderenbonden en zorginstellingen.

Stakeholders

Dit zijn belanghebbenden, mensen of organisaties die belang hebben bij of beïnvloed worden door een project, beslissing of organisatie. Ze kunnen werknemers, klanten, investeerders, leveranciers en de gemeenschap omvatten.

Bestaande bronnen en lessen

Verzamel informatie over bestaand onderzoek naar het probleem en de doelgroep. Wat zijn de belangrijkste inzichten? Welke oplossingen zijn al geprobeerd en wat is hiervan geleerd? Voorkom dubbel werk en identificeer de meerwaarde van het innovatietraject.

Rollen en gedrag

We geloven dat het succes van een innovatieproject afhankelijk is van het team dat eraan werkt. Het is belangrijk om de rollen in het team duidelijk te definiëren om het project tot een succes te maken. Ook is het essentieel dat het team een gedeelde visie heeft over de gewenste manier van gedrag en communicatie voor succes.

Aannames en leerdoelstellingen

Maak de aannames en leerdoelstellingen expliciet. Wat zijn de aannames over het probleem, de doelgroep en bestaande oplossingen? Focus op de vijf meest risicovolle aannames en bepaal wat je wilt leren.

Vervolgstappen

Ga aan de slag! Wat moet er verder worden onderzocht op basis van de informatie op het Challenge Canvas? Is het probleem duidelijk genoeg om een opdrachtgever te vinden? Zo ja, wat heb je nodig om de opdracht te verduidelijken? Wees specifiek over wat er moet gebeuren, wie het gaat doen en wanneer het af moet zijn.

Pitch

Formuleer een korte, krachtige zin voor het ingevulde Challenge Canvas. Gebruik de volgende zin: “Hoe kunnen we…?”.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.