Hoe kunnen we je helpen?
Print

Big Bold Stap canvas

Hoe gaan we om met de veranderingen?

Hoe gaan we om met de veranderingen?

Doelstelling: Hoe kunnen we vanuit verschillende vakgebieden bijdragen aan de veranderingen?

 

Werkinstructie kort

  • Duur: 20 – 45 minuten, afhankelijk van de case en de groepsgrote

  • Complexiteit: 4/5

  • Groepsomvang: alle programmamanagers

Introductie

xx

Wat is het canvas?

x

Wanneer gebruik je het canvas?

x

Waarom een Canvas?

xx

Hoe gebruik je het canvas?

xx

Hoe werkt het Canvas?

xx

Idee/Probleem

Start met het idee of probleem dat verder onderzocht moet worden. Wat is er aan de hand? Welk probleem is er en waarom is dit een probleem? Hoe groot is het probleem? Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het probleem.

Doelgroep

Beschrijf voor wie je het doet. Wie hebben het probleem? Hoe weet je dat? Wat maakt deze groep mensen uniek? Wat weet je al over hen en wat zijn slechts veronderstellingen? Hoe groot is de groep? Overweeg het maken van subgroepen als de doelgroep erg groot is. Het beschrijven van de doelgroep is belangrijk voor een mensgerichte aanpak.

Gewenst effect

Kijk naar de toekomst: wat gebeurt er als het probleem is opgelost? Welke verandering zal er merkbaar zijn? Maak een inschatting van de gewenste situatie. Een gewenst effect is niet hetzelfde als een gewenste uitkomst. Een uitkomst is het directe gevolg van een verandering, terwijl een gewenst effect het indirecte gevolg is. Het gewenste effect kan kwalitatief (zoals meer vertrouwen) of kwantitatief (zoals een hogere klanttevredenheidsscore) zijn.

0-Scenario

Wat gebeurt er als er niets wordt gedaan? Hoe ziet het probleem er dan in de toekomst uit? Welke trends zullen er ontstaan? Houd rekening met andere factoren die het nul-scenario kunnen beïnvloeden. Het schetsen van het nul-scenario laat de waarde van een oplossing zien.

Partners

Met wie ga je samenwerken om het probleem op te lossen? Wie heb je nodig? Denk breder dan alleen ketenpartners en ministeries, bijvoorbeeld aan organisaties zoals het NIBUD, ouderenbonden en zorginstellingen.

Stakeholders

Dit zijn belanghebbenden, mensen of organisaties die belang hebben bij of beïnvloed worden door een project, beslissing of organisatie. Ze kunnen werknemers, klanten, investeerders, leveranciers en de gemeenschap omvatten.

Bestaande bronnen en lessen

Verzamel informatie over bestaand onderzoek naar het probleem en de doelgroep. Wat zijn de belangrijkste inzichten? Welke oplossingen zijn al geprobeerd en wat is hiervan geleerd? Voorkom dubbel werk en identificeer de meerwaarde van het innovatietraject.

Rollen en gedrag

We geloven dat het succes van een innovatieproject afhankelijk is van het team dat eraan werkt. Het is belangrijk om de rollen in het team duidelijk te definiëren om het project tot een succes te maken. Ook is het essentieel dat het team een gedeelde visie heeft over de gewenste manier van gedrag en communicatie voor succes.

Aannames en leerdoelstellingen

Maak de aannames en leerdoelstellingen expliciet. Wat zijn de aannames over het probleem, de doelgroep en bestaande oplossingen? Focus op de vijf meest risicovolle aannames en bepaal wat je wilt leren.

Vervolgstappen

Ga aan de slag! Wat moet er verder worden onderzocht op basis van de informatie op het Challenge Canvas? Is het probleem duidelijk genoeg om een opdrachtgever te vinden? Zo ja, wat heb je nodig om de opdracht te verduidelijken? Wees specifiek over wat er moet gebeuren, wie het gaat doen en wanneer het af moet zijn.

Pitch

Formuleer een korte, krachtige zin voor het ingevulde Challenge Canvas. Gebruik de volgende zin: “Hoe kunnen we…?”.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.