Hoe kunnen we je helpen?
Print

Aanname canvas

Meest kritische aannames

Om te leren, identificeren we in elke fase van het project de belangrijkste aannames. Dit zijn de aannames die de meeste onzekerheid met zich meebrengen. Met andere woorden: als deze aannames niet waar zijn, dan heeft ons plan geen waarde.

Wat moeten we onderzoeken?

Doelstelling: Breng in kaart wat je wel en niet weet en wat het onderzoeken waard is.

 

Werkinstructie kort

  • Duur: 20 – 45 minuten, afhankelijk van de case en de groepsgrote

  • Complexiteit: 4/5

  • Groepsomvang: 2 – 6 deelnemers

Introductie

In innovatieprojecten werken we vaak vanuit ons eigen idee of gevoel. Dit noemen we aannames. Als deze aannames niet kloppen, kan het betekenen dat de oplossing niet de juiste is. Bijvoorbeeld: de eindgebruiker ervaart het probleem niet, de oplossing werkt niet, kan niet gemaakt worden enzovoorts. Deze aannames zijn de basis voor de experimenten waarmee we onze aannames testen.

Wat is het canvas?

x

Wanneer gebruik je het canvas?

x

Waarom een Canvas?

x

 

Hoe gebruik je het canvas?

x

Hoe werkt het Canvas?

x

  1. BEKEND / ONBEKEND

Je kunt de aannames plotten op de dimensie van bekendheid: hoe zeker ben je van je aanname?

  1. ONBELANGRIJK / KRITIEK

Je kunt de aannames plotten op de dimensie van belangrijkheid: hoe cruciaal is je aanname?

Stap voor stap instructie

Dit is een voorbeeld dat je kunt aanpassen aan je eigen werkstijl en werkomgeving.

Vooraf

Zorg ervoor dat je het Aanname Map Canvas op minstens A1-formaat hebt afgedrukt en dat je stiften en post-its hebt.

Checklist

  • Uitnodiging: tijd, locatie, thema/opdracht, trigger vraag of inspiratielink
  • Ruimte: groot, comfortabel, anders ingericht dan gebruikelijk, whiteboards, etc.
  • Materialen: muren voorbereid met canvas en andere benodigdheden, stiften, post-its
  • Welkomst energy shot, koffie, thee, water
  • Pilotencheck: 30 minuten van tevoren doorlopen met behulp van het draaiboek en de co-facilitator/opdrachtgever of jezelf om te controleren of alles klaarstaat

Introductie van het Aanname Map Canvas

Je kunt het canvas zowel online gebruiken, zoals in Lucidspark, Miro, Mural, Teams Whiteboard, als fysiek. Hang het canvas op en zorg ervoor dat alle deelnemers het kunnen zien.

Stap 1: Introductie van aannames en doel (5 min)

Leg kort uit wat aannames zijn en wat het doel van deze sessie is: het bepalen van de belangrijkste aannames.

Stap 2: Bedenken en opschrijven van aannames

Laat alle deelnemers individueel alle aannames opschrijven die ze kunnen bedenken. Deze aannames schrijven ze op post-its. Geef van tevoren aan dat de aannames kort en bondig, to the point, in één zin geformuleerd moeten worden.

Stap 3: Delen en opplakken van de aannames

Laat de deelnemers om de beurt hun aannames voorlezen. Als een deelnemer zijn/haar aanname heeft voorgelezen, pak je deze aan en vraag je aan de hele groep waar deze op de schaal van kritiek-onbelangrijk moet staan. Vervolgens vraag je waar deze op de schaal van bekend-onbekend moet komen te staan. Op het ‘kruispunt’ van de schalen plak je de post-it met de aanname op het canvas.

Herhaal dit proces totdat alle aannames een plek hebben gekregen. Doordat iedereen ze na elkaar uitspreekt, blijft het leuk om te delen. Op deze manier voorkom je dubbelingen.

Als controle vraag je: hebben we ze nu allemaal of missen we nog aannames? Als dat het geval is, voeg je deze toe.

Stap 4: Bepaling van de belangrijkste aannames

Elke fase in het innovatieproces kent aannames. Door steeds de belangrijkste aannames te valideren, verminderen we de onzekerheid over het probleem, de oplossing en de implementatie ervan. Vraag nu aan de groep welke aannames voor de fase waarin jullie je bevinden het belangrijkst zijn en welke je kunt combineren om ze te valideren.

Vervolgstappen

Met deze aannames ga je aan de slag met een experiment. Schrijf deze aannames op een roze post-it en plak ze over de oorspronkelijke post-its heen. Op deze manier is duidelijk dat deze aannames nu worden gebruikt. Nadat het experiment is uitgevoerd, mogen de post-its op een groene post-it worden geschreven.

Afronding

Neem samen met de groep een stap terug en benadruk dat er goed werk is geleverd.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.