Hoe kunnen we je helpen?

Overdragen

Geef de oplossing als een cadeau door.

Nu is het moment aangebroken om de beproefde oplossing over te dragen. Zorg ervoor dat er een gemotiveerde ontvangende partij is die verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie en operationalisatie van de oplossing.

Waarschijnlijk maakt deze persoon al deel uit van het team of heeft hij/zij een andere actieve rol gespeeld tijdens het proces. Werk samen met deze persoon en andere betrokkenen aan een plan voor een succesvolle implementatie en operationalisatie gedurende de verdere levenscyclus van de oplossing.

Belangrijke vraag: Is er een volgende projecteigenaar en is er een plan voor hoe de oplossing in gebruik genomen moet worden?

Checklist

  • Er is een nieuwe projecteigenaar die de oplossing verder zal brengen.
  • Het is duidelijk wat er nodig is om het project verder te brengen.
  • Alle benodigde personen zijn aan boord voor de overdracht.

Wat gebeurt er in deze fase

In de “Overdragen” fase wordt de oplossing overgedragen aan een ontvangende partij voor implementatie en operationalisatie. Belangrijke vragen in deze fase zijn: Is er een volgende projecteigenaar en is er een plan voor de implementatie? Om de overdracht te plannen, kunnen de volgende canvassen gebruikt worden: het Lean Business Canvas, het geüpdatete Stakeholder Canvas en de nieuwe Opleverkaart. Kortom, in deze fase draait het om de overdracht van de oplossing aan de juiste persoon of partij, en het plannen en voorbereiden van een succesvolle implementatie en operationalisatie.

Canvassen

De volgende canvassen kunnen worden gebruikt om de vragen van de checklist te beantwoorden:

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.