Hoe kunnen we je helpen?
Print

Opstarten

Leg het fundament voor innovatie succes.

Introductie fase Opstarten

Voordat we een innovatie-experiment starten, is het belangrijk om te beoordelen of het onderwerp geschikt is voor innovatie en of alle vereisten in orde zijn. In deze fase richten we ons op het probleem of de uitdaging, niet op de mogelijke oplossing. Na deze fase hebben we een duidelijke opdrachtbeschrijving met een toegewijde opdrachtgever.

Hoofdvraag: Is er iets met potentie om te innoveren?

Deze vraag gaan we beantwoorden door gebruik te maken van een checklist.

Te beantwoorden vragen (checklist):

 • Is er een gebruiker met een probleem in gedachten?
 • Draagt de oplossing van dat probleem bij aan de strategische doelen van de organisatie?
 • Is er een opdrachtgever of sponsor voor het experiment?
 • Is er een multidisciplinair team samengesteld of in gedachten, met voldoende tijd voor het experiment?
 • Is er een duidelijk afgebakende opdracht?
 • Zijn er afspraken gemaakt over wat wel en niet wordt gedaan in het experiment?
 • Zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het team en met de opdrachtgever duidelijk gedefinieerd?
 • Zijn er afspraken gemaakt over het stakeholdermanagement?
 • Is er potentieel voor deze innovatie?

Doelstelling

Het fundament van het innovatieproject wordt gelegd in de opstartfase. Je weet wat het probleem of de uitdaging is en er zijn voldoende aanknopingspunten om hier verder mee aan de slag te gaan en er is een opdrachtgever. Vorm het team om het innovatieproject op te starten, bekijk het vraagstuk vanuit diverse gezichtspunten en neem slimme basisstappen.Het team en alle randvoorwaarden worden in kaart gebracht, het project wordt bekeken vanuit verschillende gezichtspunten en er wordt een heldere opdracht georganiseerd voor de opdrachtgever.

Het doel van deze fase is om antwoord te geven op de vraag of er potentie is voor innovatie en om het team daaromheen te organiseren. Het kan voorkomen dat dit niet het geval is. Dat is prima.

Wat gebeurt er in deze fase?

In deze fase vinden verschillende belangrijke activiteiten plaats. Allereerst wordt er een grondige analyse uitgevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens worden concrete doelstellingen vastgesteld om richting te geven aan de werkzaamheden. Daarna wordt er een gedetailleerd plan opgesteld waarin alle stappen en benodigde middelen worden beschreven. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is en dat er goede communicatie is. Tot slot worden er evaluatiemethoden ontwikkeld om de voortgang te meten en eventuele aanpassingen te kunnen doen. Kortom, in deze fase wordt er veel gedaan om ervoor te zorgen dat het project succesvol verloopt.

 

Tips

 • Geef het experiment een naam die niet de oplossing weergeeft.
 • Zorg ervoor dat er stakeholders in het team zitten, waarvan minimaal één service medewerker.
 • Geef de uiteindelijke ontvanger (waar het idee in beheer genomen gaat worden) een actieve en creërende rol, bijvoorbeeld als teamlid.
 • Organiseer wekelijkse update meetings.
 • Zorg voor een eigen Teams-kanaal en werkomgeving.
 • Wijs teamleden heldere en passende rollen toe, zoals een administrator die het werkdeck met de canvassen bijhoudt.

Canvassen

De volgende canvassen kunnen worden gebruikt om de vragen van de checklist te beantwoorden.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.