Hoe kunnen we je helpen?
Print

Experimenteren

Bedenk de oplossingen en valideer.

De fase van experimenteren is het hart van de Novum Innovatie Methode. De oplossing wordt bedacht en vervolgens gevalideerd.
In deze fase is het belangrijk om niet alleen creatief te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat de oplossing past bij de organisatie. Betrek de betrokkenen bij het proces en maak hen, indien mogelijk, mede-eigenaar van het idee. Dit versterkt het innovatieproces.
Vervolgens ontwerp je experimenten om het oplossingsidee te valideren op wenselijkheid, realiseerbaarheid en impact.
Deze fase kan worden uitgevoerd als een design sprint.

Belangrijke vragen zijn: wat is de oplossing en is deze wenselijk, realiseerbaar en impactvol?

Checklist

 • De eindgebruiker vindt de oplossing wenselijk.
 • De oplossing is realiseerbaar.
 • De oplossing biedt voldoende impact voor zowel de organisatie als de eindgebruiker.
 • De relevante stakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de oplossing.

Wat gebeurt er in deze fase

Deze fase, het experimenteren, is het hart van de Novum Innovatie Methode. Hier worden oplossingen bedacht en vervolgens gevalideerd.
In deze fase is het niet alleen belangrijk om creatief te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat de oplossing past bij de context. Hierbij moet rekening worden gehouden met de plek in de organisatie waar de oplossing uiteindelijk gebruikt zal worden. Het is essentieel om de betrokken personen bij het proces te betrekken en hen, indien mogelijk, mede-eigenaar te maken van het idee. Dit versterkt het innovatieproces. Daarna moet je experimenten ontwerpen om de oplossing te valideren op wenselijkheid, realiseerbaarheid en impact. Deze fase kan worden uitgevoerd als een design sprint.

Belangrijke vragen die beantwoord moeten worden in deze fase zijn: wat is de oplossing en is deze wenselijk, realiseerbaar en impactvol?

 

Tips

 • Vertrouw niet alleen op een enkele dubbele diamant, zoals een designsprint.
 • Aarzel niet om meerdere iteraties te doen van creëren en experimenteren. Juist stapsgewijs groeien en leren zorgt voor een stevige basis.
 • Benoem de twee delen van deze fase: creativiteit en de discipline van het onderzoeksproces, om het verschil duidelijk te maken.
 • Organiseer twee trekkers: één voor het reactieve deel en één voor het onderzoeksdeel. Het is complex om één persoon beide goed te leiden.
 • De ideeënrichting van het onderzoek kan gebruikersonderzoek zijn (willen ze het), functieonderzoek (werkt het) en beheersonderzoek (kan de organisatie het).
 • Leer en lees over experimenteren op https://togroundcontrol.com/blog/10-experiment-design-examples/
 • Lees over designsprints (creatie en experimenten in 5 dagen) op https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint

Bedenk de oplossingen en valideer.

De fase van experimenteren is het hart van de Novum Innovatie Methode. De oplossing wordt bedacht en vervolgens gevalideerd.
In deze fase is het belangrijk om niet alleen creatief te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat de oplossing past bij de organisatie. Betrek de betrokkenen bij het proces en maak hen, indien mogelijk, mede-eigenaar van het idee. Dit versterkt het innovatieproces.
Vervolgens ontwerp je experimenten om het oplossingsidee te valideren op wenselijkheid, realiseerbaarheid en impact.
Deze fase kan worden uitgevoerd als een design sprint.

Belangrijke vragen zijn: wat is de oplossing en is deze wenselijk, realiseerbaar en impactvol?

Canvassen

De volgende canvassen kunnen worden gebruikt om de vragen van de checklist te beantwoorden:

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.