Hoe kunnen we je helpen?

Begrijpen

Begrijp het probleem en de gebruiker.

Door het begrijpen van het probleem en de gebruiker ontwikkelt men de essentiële inzichten voor het creëren van een oplossing. Tijdens de fase van Begrijpen is het belangrijk om zoveel mogelijk te leren over het probleem en de gebruiker. Wie zijn zij, wat zijn hun standpunten, hoe ervaren zij het probleem, in welke context bevinden ze zich, wat zijn de aannames, etc.

Door middel van deze vragen en bijbehorende canvassen krijgt men helderheid om de hoofdvraag te beantwoorden: Is er een gebruiker met een probleem dat de moeite waard is om op te lossen?

Checklist

  • De gebruikers zijn in kaart gebracht.
  • Het probleem is vastgesteld en getoetst.
  • De aannames zijn vastgesteld.
  • Het probleem is voldoende afgebakend om een oplossing te kunnen bedenken.

Wat gebeurt er in deze fase

 

Tips

Canvassen

Om de vragen van de checklist te beantwoorden, kunnen de volgende canvassen worden gebruikt.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.