Hoe kunnen we je helpen?

Hoe begin jij met innovatie?

Er zijn vier manieren om te bepalen hoe innovatie begint:

  1. De klassieke aanpak is top-down. Het wordt bepaald in de organisatiestrategie, waarbij een bestuurslid of manager een idee, technologie of probleem heeft dat met innovatie wordt aangepakt.
  2. In een volwassen innovatiegerichte organisatie worden thema’s bepaald waarin innovatie wordt gestimuleerd. Hierbij is het niet alleen top-down of bottom-up, maar eerder geïntegreerd in de natuurlijke gang van zaken binnen de organisatie. Er zijn verschillende manieren om innovatie binnen deze thema’s te stimuleren, zoals acceleratorprogramma’s en regelmatige roadshows. Misschien heeft elke medewerker zelfs de mogelijkheid om 20% van de tijd aan iets nieuws of anderszins te werken. Een bekend voorbeeld hiervan is Google, waar het bekende e-mailprogramma Gmail is ontstaan uit deze 20% tijd.
  3. Een andere aanpak is bottom-up, waarbij vooral naar de uitvoerende medewerker wordt gekeken en wordt gevraagd waar en hoe er geïnnoveerd kan worden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Q-labs van de politie.
  4. De laatste manier om innovatie te starten is door te kijken naar externe trends. Er gebeurt de afgelopen decennia veel wat elke organisatie inspireert om te innoveren. Kies een technologie en doe een toepassingsverkenning. De SVB heeft dit gedaan met Generatieve AI. Ze onderzoeken, geïnspireerd door de snelle groei van generatieve AI, hoe en waar ze deze techniek kunnen gebruiken om hun bestaande diensten te innoveren.

Uiteindelijk zal de realiteit een combinatie zijn van bovenstaande benaderingen. Dit hangt af van de innovatiecultuur en volwassenheid van de organisatie, het moment en de omvang van het probleem of de kans.

Met andere woorden, dit is het begin van innovatie. Sommige ideeën komen niet verder vanwege de eerder genoemde combinatie van factoren, maar sommige ideeën gaan wel door. Heb je een idee? Blijf er dan aan werken! Hoor je een idee? Zorg ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt en aarzel niet om te helpen dit idee te stimuleren. Wordt het idee niet opgepakt? Probeer het later nog eens, mogelijk met een ander verhaal of een sterkere probleemdefinitie. Misschien is het beter afgestemd op de organisatiestrategie. Volharding en bewijs vergroten de kans op succes.

De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.