Hoe kunnen we je helpen?
Print

Opstarten

Leg het fundament voor innovatie succes.

Introductie fase Opstarten

Voordat we aan een innovatie experiment beginnen, is het belangrijk om te beoordelen of het onderwerp geschikt is voor innovatie en of alle randvoorwaarden in orde zijn. Na deze fase hebben we een duidelijke opdrachtbeschrijving met een opdrachtgever die zich heeft gecommitteerd.

Hoofdvraag: Is er iets met potentie om te innoveren?

Deze vraag gaan we beantwoorden door gebruik te maken van een checklist.

Te beantwoorden vragen (checklist):

 • Is er een gebruiker met een probleem in gedachten?
 • Draagt de oplossing van dat probleem bij aan de strategische doelen van de organisatie?
 • Is er een opdrachtgever of sponsor voor het experiment?
 • Is er een multidisciplinair team samengesteld of in gedachten, met voldoende tijd voor het experiment?
 • Is er een duidelijk afgebakende opdracht?
 • Zijn er afspraken gemaakt over wat wel en niet wordt gedaan in het experiment?
 • Zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het team en met de opdrachtgever duidelijk gedefinieerd?
 • Zijn er afspraken gemaakt over het stakeholdermanagement?
 • Is er potentieel voor deze innovatie?

Doelstelling

Vorm het team om het innovatieproject op te starten, bekijk het vraagstuk vanuit diverse gezichtspunten en neem slimme basisstappen.
Het fundament van het innovatieproject wordt gelegd in de opstartfase. Het team en alle randvoorwaarden worden in kaart gebracht, het project wordt bekeken vanuit verschillende gezichtspunten en er wordt een heldere opdracht georganiseerd voor de opdrachtgever.

Het doel van deze fase is om antwoord te geven op de vraag of er potentie is voor innovatie en om het team daaromheen te organiseren.
Het kan voorkomen dat dit niet het geval is. Dat is prima.

Canvassen

De volgende canvassen kunnen worden gebruikt om de vragen van de checklist te beantwoorden.

 • Teamcanvas
 • Challenge Canvas
 • Stakeholdercanvas
 • Aannamecanvas
 • Risicocanvas
 • Experimentcanvas
 • Opleverkaart

Wat gebeurt er in deze fase?

 

Tips

 • Geef het experiment een naam die niet de oplossing weergeeft.
 • Zorg ervoor dat er stakeholders in het team zitten, waarvan minimaal één service medewerker.
 • Geef de uiteindelijke ontvanger (waar het idee in beheer genomen gaat worden) een actieve en creërende rol, bijvoorbeeld als teamlid.
 • Organiseer wekelijkse update meetings.
 • Zorg voor een eigen Teams-kanaal en werkomgeving.
 • Wijs teamleden heldere en passende rollen toe, zoals een administrator die het werkdeck met de canvassen bijhoudt.

Tip

Wil je deze fase makkelijk en gestructureerd vastleggen?

Gebruik dan het werkdeck.

Ga naar het werkdeck