Hoe kunnen we je helpen?
Print

De manier van werken

In de steeds complexer wordende wereld waar technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het belangrijk om oog te houden voor kansen en effecten op deze gebieden. Kodak en V&D zijn klassieke voorbeelden van organisaties die geen oog hadden voor de nieuwe wereld. Innoveren is onze functie om te zorgen dat SVB kan inspelen op deze veranderende wereld. Innoveren is vernieuwing daar waar een probleem nog onduidelijk is en/of benodigde oplossingen nog onbekend zijn voor de organisatie. Dit wordt gedaan door te experimenteren.

Om innovatie-experimenten goed uit te voeren, wordt de Novum-werkwijze gebruikt. Deze is gebaseerd op best practices uit boeken en de praktijk. Zoek op Google naar de buzzwoorden “lean startup” en “design thinking” als je meer wilt weten over de achtergrond.

De grote valkuil bij nieuwe ontwikkelingen is dat iemand verliefd wordt op de oplossing of de nieuwe techniek, en vergeet of de oplossing een probleem oplost en/of de gebruiker de oplossing wil of kan gebruiken.

Wat is het dan?

De Novum-werkwijze is een route die voor elk initiatief uniek zal zijn, maar wel geankerd is door zes stappen. Elke stap bestaat uit een opeenvolging van logische vragen en oefeningen, vaak mogelijk gemaakt met slimme werkvormen zoals een canvas.

Op deze manier wordt stap voor stap gewerkt naar de beste en goed gedragen oplossing voor de innovatie-uitdaging. Hierbij wordt zo min mogelijk risico gelopen, wordt zo min mogelijk geld uitgegeven en wordt een oplossing ontworpen, getest en ontwikkeld die door de organisatie aan het einde van het innovatieproject geadopteerd kan worden.

R

Opstarten

O

Begrijpen

O

Exploreren

O

Experimenteren

O

Opschalen

O

Afronden