Hoe kunnen we je helpen?
Print

Challenge canvas

Challenge Canvas

Introductie

Voordat je begint met een innovatieproject, is het belangrijk om te weten wat het probleem of de uitdaging is en of innovatie geschikt is om dit op te lossen. Om dit te achterhalen, is het nodig om dieper in te gaan op het bestaande probleem, de uitdaging of het vraagstuk. Vaak krijg je vragen vanuit de organisatie waarbij de oplossing al bekend is. Bijvoorbeeld:

‘Hoe kunnen we Kinderbijslag draaien op een Blockchain?’

In deze vraag zit de oplossing al verweven, namelijk het proces van Kinderbijslag op een blockchain laten draaien. Maar wat is het daadwerkelijke probleem? Waarom moet dit proces veranderd worden? En waarom op een blockchain? Als je deze vraag zo zou aanpakken zonder het onderliggende probleem verder uit te diepen, loop je het risico dat de oplossing niet aansluit bij de behoeften van eindgebruikers en dat het daadwerkelijke probleem niet wordt opgelost.

Daarom is het belangrijk om altijd het daadwerkelijke probleem helder te krijgen. Wat is de vraag achter de vraag? Welk probleem ligt eraan ten grondslag? Waarom is dit een probleem? Of wil je iets leren van de technologie blockchain? Het onderliggende probleem kan bijvoorbeeld zijn dat burgers niet snel genoeg weten waar ze recht op hebben.

‘Hoe kunnen we burgers sneller laten weten waar ze recht op hebben?’

Deze vraag bevat nog geen oplossing en biedt ruimte voor onderzoek en innovatie. De oplossing is niet per definitie het herinrichten van een proces op een nieuwe technologie, maar kan van alles zijn.

Wat is het Challenge canvas?

Zie het Challenge Canvas als een hulpmiddel bij een zeer uitgebreide intake op een vraagstuk. Organiseer een sessie om samen met de aandrager van het probleem/vraagstuk/idee en de (potentiële) opdrachtgever het Challenge Canvas stap voor stap te doorlopen. Ga je vanaf dit Challenge Canvas een innovatieproject starten? Dan is het Challenge Canvas een ideale tool om gedurende je project alle wijzigingen en updates in bij te houden. Maak het levend! Alles op één plek, kort, bondig en in één canvas overzichtelijk. Je doorloopt 8 stappen om uiteindelijk het probleem/vraagstuk/idee helder te krijgen.

Wanneer gebruik je het Challenge canvas?

Je gebruikt het Challenge canvas aan het begin van je innovatieve project en het canvas blijft gedurende het hele project bij je. Het canvas zorgt ervoor dat je altijd kunt laten zien met welke uitdaging je bezig bent, en dat iedereen het begrijpt.

Waarom een Challenge Canvas?

Het Challenge Canvas helpt je om de juiste vragen te stellen en duidelijk te formuleren wat de uitdagingen zijn van een project. Achter een initiële vraag zit vaak veel informatie en inzicht verborgen. Dit is handig voor zowel mensen die problemen willen oplossen als voor mensen die innovaties willen bedenken. Samen kun je het probleem verkennen, de context begrijpen, de bestaande bronnen onderzoeken en kijken naar wat eerdere oplossingen hebben opgeleverd. Je beschrijft ook de doelgroep die last heeft van het probleem en de partners die je nodig hebt om het probleem samen verder te onderzoeken en op te lossen.

Uiteindelijk kun je met het invullen van het Challenge Canvas nadenken over de rollen en het gedrag van de mensen die je nodig hebt om het probleem op te lossen en een geschikte aanpak te bedenken. Als je dit allemaal in kaart hebt gebracht, kun je bepalen of het vraagstuk geschikt is voor een innovatieproject en of de Novum-manier van werken, design thinking en de lean start-up methode nuttig zijn.

Misschien merk je na het invullen van het Challenge Canvas dat er een andere aanpak nodig is om het vraagstuk aan te pakken. De inzichten die je hebt opgedaan zijn dan nog steeds waardevol en kun je delen met de organisatie.

Hoe gebruik je het Challenge canvas?

Je kunt het canvas op elke gewenste manier invullen. Begin met het invullen van de vakjes waarvan je al informatie hebt en vul daarna de resterende vakjes in.

Hoe werkt het Challenge Canvas?

Het Challenge Canvas is een hulpmiddel om een probleem/idee uitgebreid te bespreken. Je begint door een vergadering te organiseren met degene die het probleem/idee heeft en de (potentiële) opdrachtgever om samen het Challenge Canvas stap voor stap door te nemen. Als je vanuit dit Challenge Canvas een innovatieproject start, dan is het een handige tool om alle wijzigingen en updates bij te houden. Houd het levend! Alle belangrijke informatie wordt op één plek kort, bondig en overzichtelijk samengevat in één canvas. Doorloop 8 stappen om uiteindelijk het probleem/idee duidelijk te krijgen.

 • Idee/Probleem Begin met het probleem of idee dat verder onderzocht moet worden vanuit Novum. Wat is er aan de hand? Welk probleem is er en waarom is dit een probleem? Hoe groot is het probleem? Probeer zoveel mogelijk cijfers te verzamelen over het probleem. Dit kan bijvoorbeeld op basis van queries of externe data uit databases zoals CBR, CBS, etc.
  NB: Gaat het om een idee voor een functie-3-verkenning? Beschrijf het idee dan zo uitgebreid mogelijk. Er hoeft dan niet per se een probleem aan ten grondslag te liggen.
 • Doelgroep Beschrijf daarna voor wie je het doet. Wie hebben het probleem? Hoe weet je dat? Wat maakt deze groep mensen uniek? Wat weet je al over hen en wat zijn slechts veronderstellingen? Hoe groot is de groep? Soms is de doelgroep erg groot en kun je ervoor kiezen om subgroepen te maken. Het beschrijven van je doelgroep is erg belangrijk om een mensgerichte aanpak te kunnen hebben.
 • Gewenst effect Bij deze stap kijk je naar de toekomst: wat gebeurt er als het probleem is opgelost? Welke verandering zal er merkbaar zijn? Natuurlijk kan niemand echt in de toekomst kijken. Daarom maak je een inschatting van de gewenste situatie. Een gewenst effect is niet hetzelfde als een gewenste uitkomst. Een uitkomst (bijvoorbeeld minder onbetaalde rekeningen) is het directe gevolg van een verandering. Een gewenst effect (bijvoorbeeld meer tevreden klanten) is het indirecte gevolg van een bepaalde uitkomst. Het gewenste effect kan kwalitatief zijn (zoals meer vertrouwen in de overheid) of kwantitatief (zoals een hoger cijfer voor klanttevredenheid).
 • Nul-Scenario Hier beantwoorden we de vraag: wat gebeurt er als we helemaal niets doen? Hoe ziet het probleem er dan in de toekomst uit? Welke trends zullen er ontstaan als gevolg van het niet oplossen van het probleem? We houden hierbij ook rekening met andere factoren die het nul-scenario kunnen beïnvloeden. Door het nul-scenario in een vroeg stadium te schetsen, kunt u later laten zien wat de waarde is van een oplossing.
 • Samenwerkingspartners Met wie ga je samenwerken om het probleem op te lossen? Wie heb je nodig? Dit kunnen ketenpartners, ministeries en andere uitvoeringsorganisaties zijn. Maar denk ook breder dan dat, aan bijvoorbeeld het NIBUD, ouderenbonden, zorginstellingen en andere organisaties.
 • Bestaande bronnen en lessen Waarschijnlijk ben je niet de eerste persoon die dit probleem of vraagstuk aanpakt. Welk onderzoek is er al gedaan naar dit probleem en de doelgroep? Wat zijn de belangrijkste inzichten die je moet onthouden? Welke oplossingen zijn al eerder geprobeerd en wat is hiervan geleerd? Door zoveel mogelijk informatie over bestaande bronnen en lessen te verzamelen, voorkom je dat je hetzelfde werk twee keer doet en zie je waar de meerwaarde van het innovatietraject ligt.
 • Aannames en Leerdoelstellingen We maken allemaal aannames, en het is goed om te weten wat die zijn. We denken bijvoorbeeld dat een bepaald aantal mensen last heeft van een probleem, en we denken dat oplossing X verandering in Y teweegbrengt. Zet je aannames en leerdoelstellingen op papier in het canvas. Welke aannames zijn er over het probleem? Over de doelgroep? Over bestaande oplossingen? Als je een functie 2-traject volgt en een probleem wilt oplossen, begin dan met de aannames over het probleem (probleemvalidatie) en werk dan toe naar aannames over een oplossing (productvalidatie). Als je een functie 3-traject volgt en een idee wilt testen zonder dat er een probleem aan ten grondslag ligt, begin dan met de aannames die je hebt over je idee (idee/concept validatie). Kijk naar de vijf meest risicovolle aannames (5 Most Riskiest Assumptions) en beslis wat je wilt leren.
 • Vervolgstappen Aan de slag! Wat moet er verder worden onderzocht op basis van de informatie op jouw Challenge Canvas? Is het probleem duidelijk genoeg om een opdrachtgever te vinden? Zo ja, wat heb je nodig om de opdracht te verduidelijken? Welke sessie moet er worden georganiseerd? Wees zo specifiek mogelijk: wat moet er gedaan worden en wie gaat het doen? Wanneer moet het af zijn?
 • Pitch Maak een korte, krachtige zin voor je ingevulde Challenge Canvas. Gebruik de formulering: “Hoe kunnen we…?”.

Download het Challenge canvas