Waldo – digitaal levensbewijs

Waldo is de alternatieve manier voor klanten van de SVB om digitaal een levensbewijs te leveren. Waldo hebben we samen gebouwd met de SVB en de winnaar van de hackathon. Waldo hebben we getest met echte klanten in 5 verschillende landen waarbij klanten een echt levensbewijs hebben geleverd maar dan digitaal!

Waldo?

Waldo staat voor Wereldwijd Alternatief Levensbewijs voor een Digitale Overheid. Dit is de titel die we intern hebben meegegeven aan dit project. Dit gaf direct een leuke associatie met Where is Waldo, hier later meer over.

Waarom is Waldo ontstaan?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft klanten die niet (meer) Nederland wonen, maar wel recht hebben op een uitkering. Omdat ze in een ander land wonen is het niet altijd zichtbaar hoe de leefsituatie is van deze klanten en of ze nog in leven zijn.

Klanten in het buitenland krijgen daarom jaarlijks via de post een formulier toegestuurd, waarmee ze naar een bevoegde instantie dienen te gaan. Bij deze instantie wordt het formulier ingevuld, ondertekend en afgestempeld. De klant stuurt het formulier weer naar de SVB, waarna de uitkering wordt vervolgd. Indien er geen formulier overlegd kan worden, wordt de uitkering stopgezet.

Dit is voor klanten een erg omslachtig proces en zou in deze tijd met allerlei nieuwe technologieën toch anders moeten kunnen.

gezichtsherkenning

Hoe is Waldo ontstaan?

Waldo is ontstaan tijdens de hackathon die de SVB samen met UWV in oktober 2017 heeft georganiseerd. Daar is de casus ‘verzin een alternatief digitaal levensbewijs’ ingediend. De winnaar (TimeSeries) heeft tijdens de hackathon een werkend concept gebouwd, waarbij een rechthebbende door middel van onder andere gezichtsherkenning kon aantonen dat hij/zij in leven was.

Om de hypotheses zo goed mogelijk te toetsen is gekozen voor een aanpak waarbij de klant weet dat het een proef is, maar wel daadwerkelijk het proces doorloopt om een levensbewijs in te dienen. Data op basis van daadwerkelijk gedrag is sterker dan hypothetische data. De veelgebruikte methodiek om dit uit te voeren is Lean Startup, waarbij wordt toegewerkt naar een Minimum Viable Product (MVP).
Bekijk meer over Lean startup en MVP

Experimenteren in een proeftuin

De mogelijkheid om via Waldo middels een ID check, gezichtsherkenning en spraakherkenning hebben we getest met 372 klanten uit 5 verschillende landen Portugal, Canada, Curaçao, Turkije en Thailand.

Resultaten

Van de 372 klanten hebben 48 via Waldo een levensbewijs geprobeerd in te sturen. Dit is 22 klanten gelukt en men deed er gemiddeld 23 minuten over. De oudste klant die het gelukt is om een levensbewijs via Waldo in te sturen is 79. Dit gaf ons een mooi beeld dat deze doelgroep op een alternatieve manier digitaal een levensbewijs kon insturen.

Lees het hele rapport: http://bit.ly/waldorapport

Hoe nu verder?

Alle resultaten uit dit traject zijn gedeeld met de SVB. Hierop is het besluit genomen om verder te gaan met de ontwikkeling van een digitaal levensbewijs!
Er wordt zo spoedig mogelijk gekeken hoe dit het beste voortgezet kan worden. Bij Novum zijn we uiteraard super blij met dit resultaat!

Where is Waldo?

Where is Waldo is een leuke puzzel. Ook dit is met nieuwe technologie een stuk makkelijker geworden.
Bekijk het volgende filmpje:

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Werk met ons samen aan deze uitdaging

15 + 4 =

Deel dit artikel
De eigenaar van deze website heeft zich gecommitteerd aan toegankelijkheid en integratie. Meld eventuele problemen die u tegenkomt via het contactformulier op deze website. Deze site maakt gebruik van de WP ADA Compliance Check-plug-in om de toegankelijkheid te verbeteren.