Invloed Generatieve AI op de publieke dienstverlening

door | 28 februari 2023

Leestijd: 14 minuten

Exploratie van de trend Generatieve AI

Generatieve AI is een technologische trend die we onderzoeken op toepasbaarheid op de dienstverlening van de SVB en de overheid. De trend van generatieve AI heeft wereldwijd meer bekendheid gekregen door ChatGPT.

In dit onderzoek stellen we onszelf een aantal vragen waarbij we uitgaan van 1 hoofdvraag:

  • Hoofdvraag: wat zou de invloed kunnen zijn van generatieve AI op de publieke dienstverlening?

Hoe pakken we de rest van de exploratie aan?

Deze vraag beantwoorden we in een aantal fases aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is de trend?
  • Waarom is het een trend?
  • Waaruit blijkt dat het een trend is inclusief bronvermelding?
  • Wie zijn de grote spelers rondom deze trend?
  • Welke andere overheidspartijen zijn hiermee bezig om dubbelingen te voorkomen?
  • Welke startups zijn hiermee bezig, ter inspiratie?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen van deze trend?
  • Kunnen we het zelf bouwen of toepassen?

De resultaten van dit onderzoek houden we bij in dit artikel.

Werk met ons samen aan het exploreren van generatieve AI op de publieke dienstverlening

3 + 7 =

Deel dit artikel