Invloed Generatieve AI op de publieke dienstverlening

Invloed Generatieve AI op de publieke dienstverlening

Invloed Generatieve AI op de publieke dienstverlening Leestijd: 14 minuten Exploratie van de trend Generatieve AI Generatieve AI is een technologische trend die we onderzoeken op toepasbaarheid op de dienstverlening van de SVB en de overheid. De trend van generatieve...
Notify NL

Notify NL

Notify NL De generieke en open source notificatiedienst van de overheid,voor de overheid Leestijd: 61 minuten Luister naar onze podcast over Notify Luister via andere platformen Update 14-02-2023 Naar aanleiding van onze experimenten zoals in dit artikel beschreven...
DGL Rekenhulp

DGL Rekenhulp

DGL Rekenhulp Leestijd: 10 minuten Duurzaam Gescheiden Leven, wel of niet? Wat zijn de financiële consequenties van ‘Duurzaam Gescheiden Leven’ (DGL)? Bij veel regelingen vanuit de overheid krijgt een burger te maken met verschillende overheidsinstanties. Zo is dit...
Aanvragen Kinderbijslag bij geboorteaangifte eerste kind

Aanvragen Kinderbijslag bij geboorteaangifte eerste kind

Aanvragen Kinderbijslag bij geboorteaangifte eerste kind Leestijd: 7 minuten ​Inleiding Vanuit het innovatiebudget 2020 kwamen we achter het experiment van de digitale geboorteaangifte. Hier zagen we een kans in om te onderzoeken of we in de digitale geboorteaangifte...
Voice ID

Voice ID

Voice ID Leestijd: 10 minuten Kunnen we burgers die de overheid bellen identificeren met hun eigen stem? Dat is de vraag die wij samen met Digicampus in een gezamenlijk experiment hebben beantwoord. Dit zijn onze bevindingen. Conclusie De optelsom van alle opgehaalde...