How can we help you?
Print

Experiment

Bedenk de oplossingen en valideer.

De fase van experimenteren is het hart van de Novum Innovatie Methode. De oplossing wordt bedacht en vervolgens gevalideerd.

Zorg in deze fase niet alleen voor maximale creativiteit, maar ook voor een contextuele match. Met een contextuele match wordt de spanning opgezocht met de plek in de organisatie waar de oplossing uiteindelijk terecht zal komen en zal leven. Betrek die personen in het proces en maak hen, indien mogelijk, mede-eigenaar van het oplossingsidee. Op die manier versterk je het proces naar innovatie.

Ontwerp vervolgens de experimenten om het oplossingsidee te valideren op wenselijkheid, realiseerbaarheid en impact.

Deze fase heeft de scope van een design sprint en kan als zodanig worden ingezet.

Hoofdvragen: Wat is de oplossing en is deze wenselijk, realiseerbaar en impactvol?

Checklist

 • De eindgebruiker vindt de oplossing wenselijk.
 • De oplossing is realiseerbaar.
 • De oplossing biedt voldoende impact voor zowel de SVB als de eindgebruiker.
 • De relevante stakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de oplossing.

Wat gebeurt er in deze fase

Canvassen

De volgende canvassen kunnen worden gebruikt om de vragen van de checklist te beantwoorden:

 • Waardepropositiecanvas
 • Aannamescanvas
 • Risicocanvas
 • Experimentcanvas
 • Stakeholdercanvas (bijwerken)
 • Opleverkaart (nieuw fase)

Tips

 • Vertrouw niet alleen op een enkele dubbele diamant, zoals een designsprint.
 • Aarzel niet om meerdere iteraties te doen van creëren en experimenteren. Juist stapsgewijs groeien en leren zorgt voor een stevige basis.
 • Benoem de twee delen van deze fase: creativiteit en de discipline van het onderzoeksproces, om het verschil duidelijk te maken.
 • Organiseer twee trekkers: één voor het reactieve deel en één voor het onderzoeksdeel. Het is complex om één persoon beide goed te leiden.
 • De ideeënrichting van het onderzoek kan gebruikersonderzoek zijn (willen ze het), functieonderzoek (werkt het) en beheersonderzoek (kan de organisatie het).
 • Leer en lees over experimenteren op https://togroundcontrol.com/blog/10-experiment-design-examples/
 • Lees over designsprints (creatie en experimenten in 5 dagen) op https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint

Tip

Do you want to record this phase easily and in a structured way?

Then use the work deck.

Go to the work deck